Projekt
Utvecklingsprojekt - 29706

Yhteinen koti maalla

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy

01.10.2016 - 27.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Harvaan asutulla maaseudulla palvelut vähenevät ja oman palvelutarpeen lisääntyessä ikääntyvä väestö kokee usein olevansa pakkomuuton edessä kaupunkiin. Yksin maaseutukodissaan asuva voi tuntea yksinäisyyttä ja turvattomuutta sekä fyysisen toimintakyvyn heiketessä ongelmia arjessa selviytymisessä. Yksin asuvien vanhusten määrän kasvu ja koettu turvattomuuden tunne lisää tarvetta vaihtoehtoisille asumismuodoille kuten yhteisölliselle asumiselle Hankkeen päätavoitteena on parantaa yhteisöllisen asumisen avulla ikääntyneiden mahdollisuuksia asua maaseudulla ja lisätä sitä kautta maaseudun elinvoimaisuutta ja palvelujen kysyntää paikallisilta kotipalvelu- ja rakennusalan yrittäjiltä. Hankkeen osatavoitteita ovat: 1. Luoda uusia, maaseudulle soveltuvia yhteisöllisen asumisen muotoja erilaisissa asuinympäristöissä 2. Kuvata yhteisöllisen asumisen tuottamia teknisten muutosten tarpeita rakennuksissa ja rakennetussa ympäristössä sekä tuottaa näihin ratkaisuja ja toteuttaa pilottikohteissa tarvittavat muutokset 3. Selvittää yhteisölliseen asumiseen liittyviä palvelutarjonnan ja yrittäjyyden mahdollisuuksia 4. Arvioida hankkeen tuloksia ja vaikutuksia sekä levittää tietoa toteutetuista malleista Tuloksena syntyy: - Parantunut ikäihmisten mahdollisuus asua omassa asuinympäristössään ja valita yhteisöllinen asumismuoto, joka osaltaan vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuutta sekä tukee arjessa selviytymistä. - Uudet yhteisöllisen asumisen mallit, mukana koko toteutusketju palvelun tarjoajista ja teknisistä ratkaisuista ihmisten aktivointiin - Yritysten, yhteisöjen ja vapaaehtoistyötä tekevien yhteistoiminnan paraneminen, uudet liiketoimintamallit ja mahdollisuudet - Opas tilaratkaisuista ja järkevistä laitevalinnoista ikääntyvien yhteisöllisissä asumismalleissa

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

29706

Startdatum

01.10.2016

Slutdatum

27.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner