Projekt
Investeringsprojekt - 279783

Yhteistyöllä digitaaliseen ja toimintavarmaan vesihuoltoon

Karttulan vesiosuuskunta

- 29.09.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Yhteistyöllä digitaaliseen ja toimintavarmaan vesihuoltoon -hankkeen toteuttajina toimivat Karttulan vesiosuuskunta ja Säviän vesiosuuskunta. Vesiosuuskunnat ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2016 saakka, jolloin Karttulan vesiosuuskunta solmi vesi-isännöintisopimuksen Säviän vesiosuuskunnan kanssa. Karttulan vesiosuuskunnan ja Säviän vesiosuuskunnan hallitukset ovat tunnistaneet tarpeen vesiosuuskuntien etävalvontajärjestelmän ja -ohjauksen käyttöönotolle. Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön etävalvonta- ja hallintajärjestelmän, jonka avulla vesi- ja jätevesiverkostojen toimintaa pystytään seuraamaan tietoturvallisesti. Teknisen kehityksen avulla vesihuoltolaitosten toiminnasta saadaan tehokkaampaa, toimintavarmempaa sekä hallitumpaa. Hankkeen tuotoksena vesiosuuskunnat parantavat kyberturvallisuutta ja toimintavarmuuttaan uuden automaatiojärjestelmän käyttöönotolla. Hankkeen kohderyhmänä ovat Säviän vesiosuuskunta ja Karttulan vesiosuuskunta, joiden kaukovalvonnan parantamisella voidaan seurata ja suunnitella vesihuoltoa sekä ennalta ehkäistä ongelmatilanteita. Vesijohtoverkoston toiminnan seuranta on avainasemassa esimerkiksi vesijohtovuotojen selvittämisessä. Jätevesiverkostojen toiminnan seurannalla taas pystytään ennaltaehkäisemään ja seuraamaan pumppaamojen häiriötiloja, jotka voivat pahimmissa tapauksessa pilata ympäristöä ja vesistöjä. Vesiosuuskunnilla on verkostoja Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien sekä Siilinjärven, Tervon ja Pielaveden kuntien alueilla, joten toteutusalue kattaa yhteistyön yli kuntarajojen. Vesiosuuskunnat hyötyvät hankkeesta parantamalla omaa resurssitehokkuutta, lisäämällä vesiosuuskuntien yhteistyötä ja parantamalla toimintavarmuutta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

279783

Slutdatum

29.09.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Vattentjänstinvesteringar

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner