Projekt
Utvecklingsprojekt - 34104

Youth Power

Kuudestaan ry

31.08.2016 - 02.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Nuorten aktivointihanke on maaseudun nuorille suunnattu aktiivisuuteen, vaikuttamiseen, oman kotiseudun kehittämiseen ja kansainvälistymiseen kannustava hanke, jonka Kuudestaan ry toteuttaa yhdessä virolaisen Leader PAIK Pandivere:n kanssa. Hanke aktivoi nuoria olemaan mukana päätöksenteossa ja itseään koskevien asioiden valmistelussa ja käsittelyssä sekä osallistumaan oman kotiseutunsa kehittämiseen. Hankkeen aikana pyritään ottamaan nuoria mukaan päätöksentekoon tukemalla osaa alueen kunnista Nuorisovaltuuston perustamisessa ja toiminnan alkuun saattamisessa. Nuorille tehdään tutuksi erilaisia rahoituskanavia ja hanketoimintaa. Hankkeessa tuetaan nuorten kansainvälistymistä sekä kansainvälistä verkostoitumista. Hanketta toteutetaan yhdessä virolaisen Leader PAIK Pandivere:n kanssa vaihtamalla osaamista ja tekemällä yhteistyötä nuorten aktivointiin liittyen sekä ottamalla oppia molempien maiden nuorison vaikuttamiskanavista. Virolaiset voivat tutustua Nuorisovaltuustojen toimintaan ja ottaa siitä mahdollisesti vaikutteita omaan toimintaansa ja suomalaiset pääsevät tutustumaan virolaisten nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin. Hankkeen avulla nuoria kannustetaan myös yrittäjyyteen lisäämällä tietoa esim. 4H-yrittäjyydestä. Myös kansainvälisillä leireillä yrittäjyys on yksi keskeinen teema. Hankkeen aikana toteutetaan sekä paikallisia että yhteisiä toimenpiteitä yhdessä Leader PAIK Pandivere:n kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

34104

Startdatum

31.08.2016

Slutdatum

02.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner