Projekt
Utvecklingsprojekt - 61758

Yritysturvallisuus pk-yrityksissä

Suomen Yrittäjäopisto Oy

31.03.2018 - 30.03.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maaseutualueiden pk-yrityksissä on paljon tietämättömyyttä ja puutteita yritysturvallisuutta koskevissa osa-alueissa. Tämän vuoksi yrityksiä on heräteltävä panostamaan yritysturvallisuuteen, varautumiseen sekä muutoksen hallintaan. Turvallisuuden keskeisin tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä, tehokkuutta ja parantaa tuottavuutta maaseudun yrityksissä. Tapaturmien sekä materiaali- ja kiinteistövahinkojen ja hävikin vähentyminen säästävät rahaa. Yhteiskunnan digitalisoituessa tietoturvallisuuteen liittyvät riskit tai ongelmatilanteet ovat käytännössä lähes jokaisen yrityksen arkipäivää. Heikolla turvallisuusjohtamisella on usein huonosti hoidettuna kauaskantoiset seuraukset. Yrityksiltä odotetaan nykyään myös yhä enemmän turvallisuutta ja vastuullisuutta. Ajankohtaisella tiedotustyöllä parannetaan Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maaseutualueiden pk-yritysten osaamista ja lisätään tietoutta yritysturvallisuusasioista. Hankkeessa järjestetään eri puolilla Pohjanmaata ja Keski-Pohjanmaata 15 yritysturvallisuuden teemaan liittyvää tilaisuutta ja avataan nettisivusto. Hanke on sisällöltään avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

61758

Startdatum

31.03.2018

Slutdatum

30.03.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner