Anvisning till dig som uppdaterar projektkort

De ansvariga personerna för projekt kan ta över uppdateringen av projektkorten och efter det dela ut uppdateringsrättigheter till vem som helst. Projektkortet öppnar upp nya möjligheter till effektivare kommunikation om projektet! Dela med dig av nyheter om ditt projekt till personer som är intresserade och gör dem delaktiga i diskussionen.

Vem kan ta över ett projektkort?

En person som av organisationen har beviljats rättigheter att Söka stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen kan länka till projektkortet. Personen kan länka till exempel projektets projektchef eller kommunikationsansvariga till projektkortet. Den länkade personen får då rättigheter att upprätthålla projektkortet och kan lägga till andra kontaktpersoner via projektkortets redigeringsfunktion på webbplatsen landsbygdsnätverket.fi. Den tillagda ägaren till Landsbygdsnätverkets användarnamn kan också vara en person som inte har några rättigheter till organisationens projekt i Hyrrä.

Att skapa användarnamn

I det nya projektregistret på maaseutuverkosto.fi skapas ett så kallat projektkort automatiskt för vart och ett utvecklingsprojekt som finansieras via landsbygdsutvecklingsfonden. Projektkortet skapas utifrån de uppgifter som registrerats i Hyrrä och det kan beskrivas som en småskalig ”hemsida” för projektet. Projektets kontaktperson kan uppdatera projektkortet med aktuell information, resultat eller länkar som gäller projektet. För att ta över projektkortet behöver du ett användarnamn till landsbygdsnätverket.fi, som är en nätverksplattform för utvecklare av landsbygden och jordbruket. På nätverksplattformen kan nätverkets medlemmar till exempel skapa diskussionsgrupper eller publicera sina evenemang i nätverkets gemensamma evenemangskalender. Du kan registrera dig på nätverksplattformen via profilikonen överst på webbsidan:

När du registrerar dig på nätverksplattformen får du ett bekräftelsemejl till din e-post. Om du inte får något mejl ska du kontrollera att det inte hamnat i skräpkorgen. Det användarnamn som du kommer att använda för att hantera projektkort är ”användarnamnet” i registreringsfältet:

När du har registrerat dig på nätverksplattformen kan du kopiera ditt användarnamn från din profil till klippbordet via funktionen Kopiera:

Att koppla användarnamnet till projektet

Härnäst loggar du in i Hyrrä från adressen https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html.

Innan du loggar in i Hyrrä ska du se till att du har de nödvändiga Suomi.fi -fullmakterna för den organisation till vars projekt (ett eller flera) du vill koppla ditt användarnamn.

Anvisningar om Suomi.fi -fulmakt hittar du här och om inloggning i Hyrrä här.

1. I projektbiblioteket söker du fram önskat projekt och öppnar det i Projektvyn genom att klicka inne i projektlådan.

2. Du hittar knappen i balken Funktioner som finns till vänster i projektvyn.

3. Via knappen öppnas en vy i vars mitt du ser lådan Användarnamn. Klicka med muspekaren i lådan och välj tangentkombinationen Ctrl+V, så flyttas det användarnamn som du tidigare kopierade på sidan Projektregister över till lådan. Kom ihåg att spara användarnamnet med knappen Spara. Efter sparandet stängs vyn automatiskt.

Om du vill lämna vyn utan att spara klickar du på knappen Ångra.

Upprepa punkterna 1-3 för organisationens alla Utvecklingsprojekt till vilka du vill koppla ditt användarnamn för projektregistret.

Obs! Uppgifterna i projektregistret uppdateras en gång om dygnet, dvs. om du idag kopplar användarnamnet till ditt projekt i Hyrrä så borde du ha redigeringsrättigheterna till projektkortet i morgon.

Om den person som upprätthåller projektkortet byts, måste den nya upprätthållaren skapa sig ett användarnamn i projektregistret och ta bort det användarnamn som finns i Hyrrä samt koppla sitt eget användarnamn till projektet enligt punkterna 1-3. 

Att uppdatera projektkortet

Det går inte att redigera de uppgifter på projektkortet som kommer från Hyrrä, men man kan lägga till länkar exempelvis till projektets webbplats på projektkortet och på fliken ”Aktuellt” kan nyheter, resultat eller annat som rör projektet uppdateras. Uppgifterna som läggs till på projektkortet sparas inte i uppgifterna om projektet i Hyrrä. De ändringar av projektet som gjorts i Hyrrä uppdateras i uppgifterna på projektkortet inom ett dygn. Du kommer åt att uppdatera projektkortet genom att klicka på punkten ”Redigera projektet” på projektkortets webbsida. Till projektkortet kommer du till exempel från sidan ”Projekt” i din profil.

När du gör ändringar i projektkortet (kontaktpersoner, aktuell information eller länkar) ska du till sist trycka på punkten ”Uppdatera”!

Kontaktpersoner

Som kontaktpersoner för projektet kan du lägga till andra som har registrerat sig på webbplatsen maaseutuverkosto.fi/sv. De kan uppdatera aktuell information om projektet, men inte lägga till eller ta bort kontaktpersoner. Kontaktpersonerna syns för alla som tittar på projektkortet. Registrerade användare kan skicka privatmeddelanden till kontaktpersonerna på webbplatsen maaseutuverkosto.fi/sv

  • Kontaktpersonen läggs till i punkten Projektets kontaktperson → Lägg till rad
  • Du kan ta bort en kontaktperson från ”-” symbolen (”ta bort rad”)

Avsnittet Aktuellt

Varje projekt har en Aktuellt -flik på projektkortet. I avsnittet aktuellt kan du lägga ut till exempel nyheter eller inbäddade videor.

Avsnittet aktuellt uppdateras i punkten Aktuellt -menyn → Lägg till avsnitt i menyn

Länkar

Du kan lägga till länkar exempelvis till projektets hemsidor i punkten Projektets länkar → Lägg till länk

Länkarna kommer på högra sidan på projektkortet i punkten ”Information om projekt på annat håll”: