Uutinen
26.03.2024

Pohjois-Savossa maatalouden investointitukia on haettu ennätyksellisen vilkkaasti

Pohjois-Savossa maatalouden investointitukia on haettu ennätyksellisen vilkkaasti

Maatalouden investointitukihakemuksia saapui Pohjois-Savon ELY-keskukseen kahden ensimmäisen hakujakson aikana tammi-maaliskuussa yhteensä 187 kappaletta ja avustusta haettiin yhteensä 11,2 miljoonaa euroa. Nuoren viljelijän aloitustukea haki Pohjois-Savossa alkuvuonna viisi tilanpidon aloittavaa viljelijää.

Perjantaina 15.3. päättyneellä jaksolla Pohjois-Savon ELY-keskukseen jätettiin maatalouden investointitukihakemuksia ennätyksellisen vilkkaasti.

 Erityisen iloisia olemme lypsykarjatalouden rakentamisinvestointien runsaasta määrästä, toteaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Juha Ikäheimo.

Lypsykarjatalouden rakentamishankkeisiin haettiin 21 hakemuksessa avustusta yhteensä 6,2 miljoonalla eurolla. Mukana on useita maidontuotannon laajennusinvestointia ja lisäksi lypsykarjanavettojen peruskorjaushankkeita. Myös maatilojen varastoinvestointeihin tuli paljon hakemuksia, yhteensä 23 kpl, joissa avustusta haettiin reilu miljoona euroa.

Lukumääräisesti eniten hakemuksia tuli maatilan energiainvestointeihin, yhteensä 51 kpl. Avustusta energiainvestointeihin haettiin 1,4 miljoonaa euroa. Hakemukset kohdistuivat pääosin maatilojen aurinkosähköpaneeleihin. Mukana oli myös maatilojen hakelämpökeskusten investointeja ja energian säästöön tähtääviä investointeja, kuten led-valaistuksen hankkimista.

Maatilojen ympäristön tilan parantamiseen tuli 35 hakemusta, muun muassa lannan multaimiin ja etälantaloihin. Myös eläinten hyvinvointia tukeviin hankkeisiin kuten lehmien parsipeteihin ja tuotantorakennusten ilmanvaihdon parantamiseen haettiin tukea innokkaasti, yhteensä 19 hakemuksessa. Peltojen salaojitukseen haki tukea 20 pohjoissavolaista viljelijää.

Aloitustukea haki viisi nuorta viljelijää

Nuoren viljelijän aloitustukea haki vuoden kahdella ensimmäisellä tukijaksolla Pohjois-Savossa viisi uutta viljelijää. Pohjois-Savon alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteena on kahdenkymmenen aloitustuen myöntäminen Pohjois-Savon alueelle vuosittain, joten alkuvuonna haettujen aloitustukien määrä on vähäinen.

Nuoren viljelijän aloitustukea voi saada ensimmäisen kerran tilanpidon aloittava alle 41-vuotias viljelijä. Aloitustuella helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja kannustetaan uusia viljelijöitä ryhtymään alalle.

 Avustuksen ja korkotukilainan lisäksi tällä rahoituskaudella on mahdollista saada aloitustuen yhteydessä valtiontakausta tilan ostolainaan. Valtiontakauksella voidaan varmistaa tilakaupat tilanteessa, jossa tilan omat vakuudet eivät ole riittävät, kertoo Ikäheimo. 

Lihakarjatalouden investointituen haku on auennut kahden vuoden tauon jälkeen

Lihakarjatalouden navettojen laajentamiseen ja uusien rakentamiseen voi jälleen saada tukea 16.3.2024 alkaen. Tällä EU-rahoituskaudella on tähän saakka tuettu vain lihakarjanavettojen peruskorjausta. Alueelta on lopettamassa lähivuosina paljon lihantuottajia muun muassa. eläköitymisen takia, joten uusille investoinneille on tilaa.

Tukimuotojen haku on jatkuvaa

Maatalouden investointitukien ja nuorten viljelijöiden aloitustukien haku on jatkuvaa, mutta hakemukset ratkaistaan hakujaksoittain. Maatalouden investointitukea voi saada 18 vuotta täyttänyt viljelijä, joka elinkeinonaan harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatilalla maataloutta ja jolla on riittävä ammattitaito. Ammattitaitovaatimus ei koske investointeja, jotka edistävät ympäristön tilaa, kestävää tuotantotapaa, eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta eikä energiainvestointeja.

Maatalouden investointitukia koskevat valintaperusteet, joita sovelletaan yhdenmukaisesti kaikilla ELY-keskusalueilla. Valintaperusteisiin voi tutustua Ruokaviraston sivuilla. Maatalouden rakennetukia ovat maatalouden investointituki ja nuoren viljelijän aloitustuki. Maatalouden rakennetuet ovat EU:n osarahoittamia tukia.

Vuoden 2024 ensimmäinen maatilojen investointitukien tukijakso päättyi 15.1.2024 ja toinen jakso 15.3.2024. Investointitukihakemukset ratkaistaan tukijaksoittain.

  • 16.10.2023–15.1.2024
  • 16.1.–15.3.2024
  • 16.3.–15.8.2024
  • 16.8.–15.10.2024

Tiedotetta on korjattu 26.3.2024 klo 15.30.  Nuoren viljelijän aloitustukea haki vuoden kahdella ensimmäisellä tukijaksolla Pohjois-Savossa viisi uutta viljelijää, aikaisemmassa julkaisussa oli mainittuna kolme uutta viljelijää.

Lisätietoa:

Pohjois-Savon ELY-keskus,
rahoitusasiantuntija Juha Ikäheimo, juha.ikaheimo@ely-keskus.fi, p. 0295 026 010
rahoitusasiantuntija Laura Föhr, laura.fohr@ely-keskus.fi, p. 0295 026 058