Hanke
Paikallinen kehittäminen - 257025

ASIKKALAN SEUDUN KALATALOUDEN LIIKETOIMINTAEDELLYTYKSET – ESISELVITYS

Asikkalan kunta

20.08.2023 - 30.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Valmisteluhankkeella on tarkoitus selvittää Asikkalan seudun kalatalouden liiketoimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

257025

Aloituspäivämäärä

20.08.2023

Loppumispäivämäärä

30.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Paikallinen kehittäminen

Alatoimenpide

3.1 Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Paikalliset kehittämishankkeet

Ajankohtaista hankkeesta

Tervetuloa AsikKALA – Kalasta elinvoimaa -tilaisuuteen koulutuskeskus Salpaukseen, Asikkalaan 19.3. kello 12–16!

Tapahtumassa kerrotaan Asikkalan seudun kalatalouden liiketoimintaedellytykset -esiselvityshankkeesta, mutta myös muista alueen elinkeinokalatalouden asioista ja siihen liittyvistä aiheista.

Ennen itse tilaisuutta osallistujilla on mahdollisuus ruokailuun oppilaitoksella (omakustanteinen). Tilaisuuden ohessa ja sitä ennen järjestetään pienet ”mini-messut”, esillä mm.

Itse tilaisuus alkaa kello 12, alustava ohjelma (muutokset mahdollisia):

 • Tilaisuuden avaus ja Asikkalan kunnan terveiset, Ilkka Viljanen, Asikkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja
 • Asikkalan seudun kalatalouden liiketoimintaedellytykset -esiselvityshankkeen esittely – Kirsi Vuollet, elinvoima-asioiden projektipäällikkö, Asikkalan kunta ja Janne Niemimäki, kalatalouskoordinaattori, Päijänne-Leader ry
 • Kalastuksen kehittämisohjelma – Tapio Keskinen, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
 • Kalataloushankkeet Itä-Suomessa – Pekka Sahama, kalatalousaktivaattori, Itä-Suomen Kalaleader
 • TAUKO/minimessuihin tutustuminen
 • Elinvoimaa maakuntaan, Juha Hertsi, kehittämisjohtaja, Päijät-Hämeen liitto
 • Kala ja kunnan ruokapalvelut – Minna Pettinen, tukipalvelupäällikkö, Asikkalan kunta
 • Ruokaklusterit tukemaan kalataloutta – Henrik Yli-Seppälä, liiketoimintakehittäjä, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
 • Waste4Soil hanke-esittely – Sami Luste, johtava asiantuntija, LAB-ammattikorkeakoulu
 • Kalastaja ammatti! Töihin elintarviketeollisuuteen – Anni Lehtimäki, opettaja, koulutuskeskus Salpaus
 • Kala-alan opinnot ja tulevaisuuden osaajat – Heikki Tuomainen, opetusalapäällikkö, koulutuskeskus Salpaus

Ilmoittautuminen tilaisuuteen onnistuu osoitteessa: https://bit.ly/KalastaElinvoimaa.

Paikkoja on rajoitetusti, joten kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin.

Tilaisuuden järjestämisestä vastaa ”Asikkalan seudun kalatalouden liiketoimintaedellytykset” -esiselvityshanke, jolle Sisä-Suomen Kalaleader on myöntänyt Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston paikallisen kehittämisen tukea, koulutuskeskus Salpaus sekä ”Paikallinen äkillinen rakennemuutos/elinvoiman kehittäminen Asikkalassa” -hanke, Päijät-Hämeen liitto on myöntänyt Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa.

Lisätietoja itse hankkeesta: https://maaseutuverkosto.fi/hankkeet/asikkalan-seudun-kalatalouden-liiketoimintaedellytykset-esiselvitys/.

 • Hankkeen toteutusaikaa jatkettu. Hanke päättyy 31.8.2024
 • Alkuvuodesta järjestetään ensimmäiset työpajat, jotka ovat suunnattu laitoksen toiminnasta kiinnostuneille kalastajille. Myöhemmin on tarkoitus järjestää myös avoin tilaisuus, jossa asiasta kiinnostuneet pääsevät kuulemaan hankkeesta ja sen edistymisestä. Tästä ja muista avoimista tilaisuuksista tiedotetaan lisää, kun ajankohdat ja paikat tarkentuvat.
 • Tällä hetkellä hankkeessa selvitetään mahdollisia tulevan laitoksen toimijoita ja käyttäjiä. Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat käydä vastaamassa aiheeseen liittyvään kyselyyn. Erityisesti kaupallisten kalastajien, joita yhteiset toimitilat ja yhteistyö muiden kalastajien kanssa kiinnostaa, toivotaan käydä vastaamassa. Kysely löytyy täältä: https://forms.office.com/e/kCnPAwpa1d
 • Toimijoiden kartoittamisen lisäksi selvitetään kotimaisen kalan markkinatilannetta. Aiheeseen liittyvään kyselyyn voivat käydä vastaamassa kala-alan yritykset (jalostajat, tukut…): https://forms.office.com/e/KjhrcM7Rc1
 • Näiden kyselyiden lisäksi toivotaan myös vastauksia ammattikeittiöiltä ja muilta kalatuotteita hyödyntäviltä toimijoilta (mm. ravintolat ja ammattikeittiöt). Tarkoitus on selvittää kuinka paljon ja minkälaisia kalatuotteita nämä toimijat hyödyntävät. Kyselyn linkki: https://forms.office.com/e/u71xxcz3Dq
 • Sisä-Suomen Kalaleaderin Kalaparlamentissa 29.11.2023 keskusteltiin hankkeesta. Tallenteen ja esitys aiheesta löytyy täältä: https://sisa-suomenkalaleader.fi/kalaparlamentti/kalaparlamentti-29-11/

Lähikalasta lisää elinkeinoa Asikkalaan? Valmisteluhanke tuottaa tietoa kalatalouteen liittyvistä liiketoimintaedellytyksistä mahdollisten tulevien investointien käyttöön.

Sisä-Suomen Kalaleader on myöntänyt Asikkalan kunnalle Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston paikallisen kehittämisen tukea kalatalouden liiketoimintaedellytysten valmisteluhankkeelle.

Hankkeen päätavoitteena on saada riittävästi tietoa mahdollisen laitosinvestoinnin toteutuksen tueksi ja näin lisätä raaka-aineen saantia sekä vahvistaa kalastajien elinkeinoa, työllisyyttä ja matkailua.

Liiketoimintaselvityksellä lisää yhteistyötä

Tavoitteena on luoda kestäviä kumppanuuksia ja vahvistaa yhteistyötä kalatalouden toimijoiden kesken. Liiketoimintaselvityksessä arvioidaan kalatalouden kehittämisen vaikutuksia paikalliseen talouteen ja uusien työpaikkojen määrään. Tämä selvitys sisältää markkinoiden ja kysynnän analysoinnin, liiketoimintakonseptien selvittämisen sekä potentiaalisten yhteistyökumppaneiden tunnistamisen.

Hankkeen avulla haluamme lisätä yhteistyötä ja tukea kalastajien liiketoimintaa sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti matkailun yrityksille ja yrittäjille, painottaa Rinna Ikola-Norrbacka.

Mahdollinen investointi kalankäsittelylaitokseen

Hankkeessa selvitetään mahdollisen kalankäsittelylaitoksen sijainti ja logistiikka sekä tehdään alustavat suunnitelmat laitoksesta ja selvitykset kalan käsittelyyn liittyvistä laitteista. Tarkasteluun tulee myös kaikki toimintaan vaikuttavat tekijät ja määräykset kuten hygieniastandardit ja ympäristövaatimukset.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kalatalouden asiantuntijan, kalastajien ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta saamme riittävät tiedot päätöksentekoon ja voimme edistää tätä tärkeää elinkeinoa tulevaisuudessa, Kirsi Vuollet kertoo.

Asikkalassa uskotaan, että tämä valmisteluhanke tuottaa merkittävää lisätietoa ja hyötyä alueellemme.

Hankkeen yhteyshenkilöt

2 jäsentä