Hanke
Kehittämishanke - 101608

Ensiharvennuksista energiaa biotalouteen

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.08.2019 - 15.09.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää Kaakkois-Suomen metsäenergia-alan toimijoiden, metsäpalveluyrittäjien ja metsänomistajien välistä yhteistyötä. Samalla tuetaan nuoren metsän hoidon- ja ensiharvennusrästien purkamista ja vastataan lisääntyvään energiapuun tarpeeseen. Hyvällä metsänhoidolla lisätään hiilen sidontaa ja parannetaan alueen metsätalouden kestävyyttä. Hankkeen toimenpiteillä luodaan edellytyksiä paikallisen metsäpalvelu- ja lämpöyrittäjyyden kasvulle ja siirtymiselle kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Metsäkeskuksen metsävaratietoa hyödyntämällä voidaan tehostaa energiapuun hankintaa ja hoitorästien purkamista. Yhteistyökumppanien kanssa hanke tuo uusinta tutkimustietoa käytäntöön, muun muassa toteuttamalla käytäväharvennuksen mallikohteet Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

101608

Aloituspäivämäärä

01.08.2019

Loppumispäivämäärä

15.09.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt