Hanke
Kehittämishanke - 94146

ITE Satakunnassa

Maaseudun Sivistysliitto ry

15.04.2019 - 11.03.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kartoitetaan ja dokumentoidaan Satakunnan itseoppineita nykykansantaiteilijoita sekä muita paikalliskulttuurin ja maaseutuperinteen kiinnostavia ilmentymiä. Tavoitteena on koota ja tallentaa uutta tietoa, nostaa kohteita avoimeksi yleisölle sekä saada tuloksia käytettäväksi hankkeen jälkeenkin kylien ja alueen brändäämiseen, maaseudun matkailupalveluihin, näyttely- ja julkaisutoimintaan. Kenttätyö tehdään vuosina 2019-2020. ITE-taiteilijoita haastatellaan ja heidän tuotantoaan dokumentoidaan kirjallisesti, valokuvin ja videoin. Kerättävää aineistoa arkistoidaan ja jaetaan yleisölle monin tavoin sähköisillä alustoilla. Kiinnostavimpien kohteiden kanssa neuvotellaan niiden avoinna pitämisestä sovittavin ehdoin. ITE-taiteilijoita opastetaan ja tuetaan yleisön kanssa toimimiseen. Kohteista tehdään esittelyaineistoa ja karttaesite. Hankkeen aikana testataan kohteiden soveltuvuus ja kiinnostavuus laajempaan esittelyyn. Kokemusten pohjalta kohteita tarjotaan liitettäviksi maaseutu- ja kulttuurimatkailun reitistöihin. Kylien asukkaat, taiteen harrastajat ja paikalliset yhdistykset ovat hankkeen kohderyhmää. Heille tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuus osallistua talkoisiin, kartoitusta koskevan tiedon levittämiseen, oman paikkakunnan ITE-kohteiden esittelyyn ja muuhun yhteistoimintaan ITE-taidekohteiden ja muiden esiteltävien kulttuurikohteiden hyväksi. Näin syntyy yhteistä, jaettua kulttuuripääomaa, innostusta, oppimista, yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä ja henkistä hyvinvointia sekä arvostusta omaa paikalliskulttuuria ja identiteettiä kohtaan. Koulujen kulttuuriympäristökasvatukseen saadaan paikallisia esimerkkejä, ja hankkeen tuotokset leviävät lapsille ja nuorille. Syntyy uudenlaisia näkökulmia maaseudun matkailullisiin vetovoimatekijöihin ja paikalliskulttuurin mahdollisuuksiin tuottaa omaleimaista tarjontaa. Satakuntalaisia ITE-taiteilijoita innostetaan keskinäiseen verkottumiseen sekä osallistumiseen ITE-taiteen juhlavuoden 2020 tapahtumiin

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

94146

Aloituspäivämäärä

15.04.2019

Loppumispäivämäärä

11.03.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt