Hanke
Kehittämishanke - 277577

Nature Trails – Satakunnan luontomatkailureittien ja -kohteiden datavaranto

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

- 30.03.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Laadukkaasti toteutetut luontoaktiviteetit antavat matkailijalle mahdollisuuden kokea suomalainen luonto kaikilla aisteilla. Luontomatkailu on käsitteenä laaja ja kattaa lähes koko Suomen matkailutarjonnan. Luontomatkailu liittyy vahvasti myös muihin teemoihin, kuten ruoka-, kulttuuri- ja hyvinvointimatkailuun. Suomen vahvuus on puhdas ja ruuhkaton luonto, joka tarjoaa kaikkina vuodenaikoina turvallisen ja korkeatasoisen mahdollisuuden liikkua ja nauttia luonnosta vastuullisesti maailman onnellisimpien ihmisten maassa. Luontomatkailun kehittäminen tukee ympärivuotisen ja kansainvälisen matkailun kasvua. Satakunnassa ei ole tällä hetkellä olemassa digitaalista tietolähdettä matkailijoille ja paikallisille asukkaille, josta olisi mahdollista kuluttajalähtöisesti saada tietoa maakunnan luontoreiteistä tai -aktiviteeteista ja niihin liittyvistä palveluista. Tietoa on erilaisilla sivustoilla, mutta niiden löytäminen on aikaa vievää ja haastavaa. Tämän hankkeen päätavoitteena on luoda tietovaranto Satakunnan luontomatkailun kohteille ja reiteille. Hankkeessa tuotetaan tietoa ja lisätään Satakunnan matkailutoimijoiden osaamista luontomatkailupalvelujen ja -reittien tuotteistamisesta ja digitaalisen saavutettavuuden lisäämisestä. Lisäksi tunnistetaan maakunnassa olemassa olevat luontomatkailupalvelut ja -reitit sekä ohjataan ne valtakunnallisiin digikanaviin sekä ja kartoitetaan mahdollista yhteistä digitaalista alustaa palveluiden esittelemiseen Satakunnan alueelle. Hankkeen toiminta-alueena on Satakunnan maakunta. Kohderyhmänä ovat maaseudulla sijaitsevat luontomatkailuun kytkeytyvät mikro- ja pienyritykset sekä muut matkailualan toimijat: yhteisöt, kehittäjät ja kunnat. Hankkeen välillisiä hyödynsaajia ovat matkailun markkinointi- ja myyntiorganisaatiot sekä matkailun palveluiden käyttäjät: paikalliset ja lähialueen asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

277577

Loppumispäivämäärä

30.03.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt