Projekt
Utvecklingsprojekt - 277577

Nature Trails – Satakunnan luontomatkailureittien ja -kohteiden datavaranto

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

- 30.03.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Laadukkaasti toteutetut luontoaktiviteetit antavat matkailijalle mahdollisuuden kokea suomalainen luonto kaikilla aisteilla. Luontomatkailu on käsitteenä laaja ja kattaa lähes koko Suomen matkailutarjonnan. Luontomatkailu liittyy vahvasti myös muihin teemoihin, kuten ruoka-, kulttuuri- ja hyvinvointimatkailuun. Suomen vahvuus on puhdas ja ruuhkaton luonto, joka tarjoaa kaikkina vuodenaikoina turvallisen ja korkeatasoisen mahdollisuuden liikkua ja nauttia luonnosta vastuullisesti maailman onnellisimpien ihmisten maassa. Luontomatkailun kehittäminen tukee ympärivuotisen ja kansainvälisen matkailun kasvua. Satakunnassa ei ole tällä hetkellä olemassa digitaalista tietolähdettä matkailijoille ja paikallisille asukkaille, josta olisi mahdollista kuluttajalähtöisesti saada tietoa maakunnan luontoreiteistä tai -aktiviteeteista ja niihin liittyvistä palveluista. Tietoa on erilaisilla sivustoilla, mutta niiden löytäminen on aikaa vievää ja haastavaa. Tämän hankkeen päätavoitteena on luoda tietovaranto Satakunnan luontomatkailun kohteille ja reiteille. Hankkeessa tuotetaan tietoa ja lisätään Satakunnan matkailutoimijoiden osaamista luontomatkailupalvelujen ja -reittien tuotteistamisesta ja digitaalisen saavutettavuuden lisäämisestä. Lisäksi tunnistetaan maakunnassa olemassa olevat luontomatkailupalvelut ja -reitit sekä ohjataan ne valtakunnallisiin digikanaviin sekä ja kartoitetaan mahdollista yhteistä digitaalista alustaa palveluiden esittelemiseen Satakunnan alueelle. Hankkeen toiminta-alueena on Satakunnan maakunta. Kohderyhmänä ovat maaseudulla sijaitsevat luontomatkailuun kytkeytyvät mikro- ja pienyritykset sekä muut matkailualan toimijat: yhteisöt, kehittäjät ja kunnat. Hankkeen välillisiä hyödynsaajia ovat matkailun markkinointi- ja myyntiorganisaatiot sekä matkailun palveluiden käyttäjät: paikalliset ja lähialueen asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

277577

Slutdatum

30.03.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner