Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 24420

Syötävä puutarha

Ankkapurhan kulttuurisäätiö sr

30.04.2016 - 27.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Syötävä puutarha on kulttuurisäätiön maalle istutettava puutarhakokonaisuus. Pellolla on aiemmin sijainnut osa Anjalan kartanon hyötypuutarhasta. Tämä alue entisöidään hedelmäpuutarhaksi. Puutarhasta tulee alueen asukkaiden ja matkailijoiden virkistysalue ja matkailullinen vetonaula, joka vahvistaa alueen kiinnostavuutta matkailukohteena. Puutarhan alkusuunnittelun on tehnyt TaM Sanna Majander vuonna 2015. Yksityiskohtaisen puutarhasuunnitelman on tehnyt puutarha-alan opiskelija Taija Airikka näyttötyönään. Puutarhan perustaminen on tehty vuonna 2015 säätiön omalla kustannuksella. Nyt haettavan investointiavustuksen avulla kustannamme puutarhaan tulevaa kasvillisuutta ja rakenteita. Kasvillisuus istutetaan yhdessä Nuorisokeskus Anjalan leirikoululaisten, puutarhatalkoiden osallistujien sekä vapaaehtoisten kansainvälisten työleiriläisten kanssa. Näin lapset, nuoret ja paikalliset pääsevät konkreettisesti toteuttamaan jotakin pysyvää, joka kasvaessaan muotoutuu puutarhan osaksi. Hankkeen tavoitteena on palauttaa Anjalan kartanon puutarhalle sen tuhoutuneita piirteitä ja lisätä alueen luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteena on vaalia kulttuuriperintöä ja tiedottaa siitä kävijöille. Tavoitteena on parantaa alueen asukkaiden asuinviihtyvyyttä ja alueen vetovoimaisuutta niin matkailukohteena kuin asuinympäristönäkin. Tavoitteena on luoda edellytyksiä uusien matkailutuotteiden kehittämiselle alueelle. Hankkeen tavoite on lisätä lasten ja nuorten tietoa ja ymmärrystä kulttuuriperinnöstä ja monimuotoisesta ympäristöstä. Osallistuessaan itse puutarhan toteuttamiseen he pääsevät mukaan yhteiseen prosessiin, jonka tuloksia he voivat seurata vuosien ajan puutarhan kasvaessa ja rakentuessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä aikuisten, niin paikallisten asukkaiden kuin matkailijoidenkin, tietoa alueen kulttuuriperinnöstä ja ympäristöstä. Hankkeen tuloksena uusi puutarha-alue saa kasveja ja rakenteita. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan vuoden 2016 aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

24420

Aloituspäivämäärä

30.04.2016

Loppumispäivämäärä

27.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt