Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 24420

Syötävä puutarha

Ankkapurhan kulttuurisäätiö sr

30.04.2016 - 27.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Syötävä puutarha on kulttuurisäätiön maalle istutettava puutarhakokonaisuus. Pellolla on aiemmin sijainnut osa Anjalan kartanon hyötypuutarhasta. Tämä alue entisöidään hedelmäpuutarhaksi. Puutarhasta tulee alueen asukkaiden ja matkailijoiden virkistysalue ja matkailullinen vetonaula, joka vahvistaa alueen kiinnostavuutta matkailukohteena. Puutarhan alkusuunnittelun on tehnyt TaM Sanna Majander vuonna 2015. Yksityiskohtaisen puutarhasuunnitelman on tehnyt puutarha-alan opiskelija Taija Airikka näyttötyönään. Puutarhan perustaminen on tehty vuonna 2015 säätiön omalla kustannuksella. Nyt haettavan investointiavustuksen avulla kustannamme puutarhaan tulevaa kasvillisuutta ja rakenteita. Kasvillisuus istutetaan yhdessä Nuorisokeskus Anjalan leirikoululaisten, puutarhatalkoiden osallistujien sekä vapaaehtoisten kansainvälisten työleiriläisten kanssa. Näin lapset, nuoret ja paikalliset pääsevät konkreettisesti toteuttamaan jotakin pysyvää, joka kasvaessaan muotoutuu puutarhan osaksi. Hankkeen tavoitteena on palauttaa Anjalan kartanon puutarhalle sen tuhoutuneita piirteitä ja lisätä alueen luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteena on vaalia kulttuuriperintöä ja tiedottaa siitä kävijöille. Tavoitteena on parantaa alueen asukkaiden asuinviihtyvyyttä ja alueen vetovoimaisuutta niin matkailukohteena kuin asuinympäristönäkin. Tavoitteena on luoda edellytyksiä uusien matkailutuotteiden kehittämiselle alueelle. Hankkeen tavoite on lisätä lasten ja nuorten tietoa ja ymmärrystä kulttuuriperinnöstä ja monimuotoisesta ympäristöstä. Osallistuessaan itse puutarhan toteuttamiseen he pääsevät mukaan yhteiseen prosessiin, jonka tuloksia he voivat seurata vuosien ajan puutarhan kasvaessa ja rakentuessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä aikuisten, niin paikallisten asukkaiden kuin matkailijoidenkin, tietoa alueen kulttuuriperinnöstä ja ympäristöstä. Hankkeen tuloksena uusi puutarha-alue saa kasveja ja rakenteita. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan vuoden 2016 aikana.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

24420

Startdatum

30.04.2016

Slutdatum

27.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner