Hanke
Kehittämishanke - 181941

Taikayöntien lumo

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

28.02.2022 - 29.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Maaseutu ja sen matkakohteet elävät uutta nousukautta. Maaseudun rauha, tila ja väljyys vetävät puoleensa matkailijoita, vapaa-ajanviettäjiä ja asukkaita, jotka pakenevat ruuhkia ja ihmismääriä isoista asutuskeskuksista maaseutumiljööseen ja etätöiden ääreen. Taikayöntie (TYT) on yksi Suomen virallisista matkailuteistä. Se kulkee läpi Huittisten, Punkalaitumen ja Urjalan maaseudun valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä (Punkalaitumenjoen kylä- ja viljelymaisema). Taikayöntie on elänyt uinuvia vuosia ja kaipaa nyt reitin uudenlaista esittelyä nykypäivän ihmisten kiinnostusten pohjalta. Hankkeessa kartoitetaan ja kootaan Taikayöntien toimijaverkosto asukkaista, yhdistyksistä, järjestöistä, tapahtumista, matkailu- ja kulttuurialasta sekä kuntien edustajista. Taikayöntien kehittämisestä hyötyvät paikalliset asukkaat, matkailijat, tiellä kulkijat, alueen vapaa-ajan asukkaat sekä kunnat ja maakunnat. Tie yhdistää monta kylää ja eri yhteisöä sekä kolme kuntaa ja kaksi maakuntaa. Hankkeessa kootaan tietoa alueesta ja julkaistaan sitä verkossa sekä ideoidaan ja kokeillaan alueen elävyyttä edistäviä ja osallistavia tapahtumia ja tempauksia. Hankkeen avulla parannetaan alueen positiivista imagoa ja yleistä tunnettuutta sekä lisätään matkailutien toimintaympäristön elinvoimaa. Hankkeen avulla myös matkailutien ylläpito järjestellään pysyvästi uudestaan. Hankkeen tuloksena alueen vetovoima kasvaa ja kävijämäärät lisääntyvät. Hankkeen ansiosta myös alueen yhteisöllisyys kasvaa. Taikayöntien lumo -hanke edistää kestävää lähi- ja kotimaan matkailua, kehittää alueen saavutettavuutta, parantaa alueen imagoa ja aktivoi alueen toimijoita synkronoimaan oman toimintansa ja sen kehittämisen Taikayöntien sateenvarjon alle. Hankkeen hallinnoijana toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu ja avainkumppaneina Huittisten kaupunki sekä Punkalaitumen ja Urjalan kunnat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

181941

Aloituspäivämäärä

28.02.2022

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt