Hanke
Kehittämishanke - 23703

Terälahden biokaasulaitoksen perustamisen esiselvitys

Ekokumppanit Oy

31.07.2016 - 28.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Terälahti on Tampereen Teiskon kylätaajama. Terälahden seudulla (Terälahti, Velaatta, Polso) asuu reilu tuhat ihmistä. Terälahdessa toimii ala-aste ja varhaiskasvatuksen yksikkö ja kirjasto. Ala-asteen yhteydessä toimii Luontokoulu Korento, missä kaikki Tampereen alakoululaiset vierailevat. Kaupallisia palveluita on muun muassa Paikallisosuuspankki, Sale, rengasliike, hieroja, hevostalli, Metsänhoitoyhdistys ja useita kuljetusliikkeitä. Polsossa sijaitsee Murikka-opisto ja Ravintola Maisa. Alueella on noin 25 toimivaa maatilaa, joista eläintalous päätuotantosuuntana on noin 5 tilalla.Peltopinta-alaa on yli 1000 hehtaaria. Terälahden kohdalla on liikennemäärä Liikenneviraston tilastojen mukaan noin 2200 ajoneuvoa/vuorokausi. Hankkeessa selvitetään biokaasulaitoksen ja sen ympärille muodostuvan konseptin teknistä, taloudellista ja sosiaalista toteutettavuutta Teiskon Terälahdessa. Kantavana ajatuksena laitoksessa on paikallisten resurssien hyödyntäminen energiantuotannossa. Kaasun raaka-aineena voitaisiin käyttää maatalousperäisiä biomassoja, hevostilojen kuivikelantaa, muuta eläinlantaa, sako- ja umpikaivolietteitä ja erilliskerättyä biojätettä. Tuotettu kaasu voitaisiin käyttää paikallisesti liikennepolttoaineena, kiinteistöjen lämmöntuotantoon tai sähköntuotantoon. Laitoksen mädäte hyödynnettäisiin lannoitevalmisteena ja viherrakentamisessa. Tarve selvitykselle on lähtenyt liikkeelle alueen maatilojen viljelykierron monipuolistamisen tarpeesta sekä alueen vesihuoltoratkaisun järjestämisestä ja sakokaivojen tyhjentämisen uudesta tilanteesta. Kasvinviljelytiloilla biokaasulaitokseen soveltuvien kasvien viljely voisi tuoda ratkaisua yksipuoliseen viljelykiertoon, parantaa peltojen ravinnetasapainoa, auttaa maatalousluonnon monimuotoisuutta ja vähentää ravinteiden valumista Näsijärveen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

23703

Aloituspäivämäärä

31.07.2016

Loppumispäivämäärä

28.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt