Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 13309

3D Circus – Desing & Printing Tour 2016-17

Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä

01.01.2016 - 27.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Sisältö Hankkeen aikana 3D mallinnuksen ja tulostuksen mahdollisuuksia avataan informatiivisten tapahtumien kautta. Tapahtumat ja tilaisuudet viedään lähelle kohderyhmiä alueen paikkakunnille, mm. kouluille, yrityksiin, seurojen tai yhdistysten tilaisuuksiin, kunnantaloille tai kirjastoihin. Hanketta toteutetaan myös työpajojen, asiantuntijaluentojen ja kilpailun kautta sekä annetaan tukea 3D-tekniikkaan liittyvien jatkosuunnitelmien osalta. Kohderyhmät Pääasialliset kohderyhmät ovat alueen oppilaitosten ja kansalaisopistojen oppilaat ja opettajat, yritysten ja organisaatioiden henkilöstö sekä yhdistykset ja erilaiset toimintaryhmät. Lisäksi tilaisuuksiin kutsutaan myös mm. kuntien päätöksentekijöitä. Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on 1. Jakaa uusinta tietoa seutukunnalle siitä, miten tuotteita voidaan suunnitella ja valmistaa 3D:tä käyttäen. Tiedonvälityksessä ja tilaisuuksissa huomioidaan kohderyhmä, mm. lapsille ja nuorille kerrotaan aiheesta heidän näkökulmastaan, aikuisille ja yrityksille viestinnässä ja tiedonvälityksessä otetaan huomioon heidän tarpeensa 2. Välittää uuden tekniikan tuomia mahdollisuuksia yritys-, harrastus- ja opetusmaailmaan 3. Innostaa lapsia ja nuoria 3D mallintamiseen ja tulostukseen 3D kilpailun kautta 4. Tukea kiinnostuneiden tahojen jatkosuunnitelmia antamalla yksilöllistä tietoa ja suunnittelutukea 5. Hankkia kaksi kannettavaa tietokonetta ja kaksi 3D-tulostinta eri tulostusmateriaaleille

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

13309

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

27.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner