Hanke
Utvecklingsprojekt - 14422

3D-tulostamisen liiketoimintamahdollisuuksien selvityshanke

Haapaveden Teknologiakylä Oy

06.09.2015 - 10.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tämän selvityshankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta 3D-tulostuksen tarjoamista mahdollisuuksista uuden liiketoiminnan luomisessa, kehittämisessä ja jo olemassa olevan liiketoiminnan uudistamisessa. Hankkeessa kartoitetaan seutukunnan yritysten ja muiden toimijoiden kiinnostusta sekä tietämystä 3D-tulostustekniikkaa kohtaan sekä tuodaan esille sen tarjoamia mahdollisuuksia oman yritystoiminnan ja uusien tuotteiden kehittämisessä. Hankkeen tavoitteisiin pääsemiseksi projektipäällikkö kartoittaa laajasti asiasta kiinnostuneet yritykset ja toimijat sekä jalkautuu aktiivisesti yrityskentälle 3D-tulostusten tarjoamien mahdollisuuksien suunnittelun aktivoimiseksi. Lisäksi hankkeessa järjestetään infotilaisuuksia, joissa asiantuntijat esittelevät käytännön tasolla 3D-tulostusta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia käytännössä. Alueellisen ja ylimaakunnallisen verkoston rakentamisen vuoksi, hanke järjestää myös kaksi tutustumismatkaa 3D-tulostustekniikkaan aktiivisesti hyödyntäviin yrityksiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14422

Aloituspäivämäärä

06.09.2015

Loppumispäivämäärä

10.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt