Projekt
Utveckling - 212165

AGROAQUAREED

Häggblom Mats Ove Valter

14.10.2022 - 30.11.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

AGROAQUAREED är ett utvecklings- och pilotprojekt som demonstrerar verksamhetsmöjligheterna i ett integrerat ruralt system baserat på bladvass. Det lokala cirkulära systemet producerar insatser som foder, biokol, gödsel och markförbättrare – samt öppnar upp användningsområden för andra underutnyttjade sidoströmmar och biomassor på landsbygden. Projektet aktiverar ett landsbygdsbaserat cirkulärt system och utvecklar en konkret och verklighetsförankrad verksamhetsmodell för hur man kan använda biomassa producerad utanför produktiva åkrar för att öka resiliens vid torka, ha mera tillgång till foder och öka självförsörjning av näringsämnen och biologisk aktivitet i åkrarna. Projektet är del av en grön omställning som förbereder den åländska livsmedelsproduktionen på klimatförändring, kombinerar livsmedelsproduktion med miljöåtgärder, förbättrar vattenkvalitet, cirkulerar näringsämnen, samt minskar beroende av externa och fossilbaserade insatser. Projektet hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden på Åland och finansiering söks ur EU:s landsbygdsfond.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma (elpyminen 2021 - 2022)

Projektnummer

212165

Startdatum

14.10.2022

Slutdatum

30.11.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Prioritet

3

Åtgärd

Utveckling

Underåtgärd

16.2 Pilotprojekt och utveckling av nya produkter, metoder och teknik inom jordbruk, livsmedel och skogsbruk

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppers utvecklingsprojekt (100 %)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

3a

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner