Hanke
Utvecklingsprojekt - 62285

Aisti aalto Pyhäjärviseudulla

Leader Pyhäjärviseutu ry

04.02.2018 - 04.03.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Aisti aalto Pyhäjärviseudulla ¿ tiedonvälityshankkeen tavoitteena on kehittää alueen vetovoimaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettuna kulttuuri- ja luontomatkailukohteena tiedottamalla valtakunnallisesta matkailun toimiala-, tutkimus- ja kehittämistiedosta. Tavoitteena on, että yhteistyön sekä toimialatiedon hyödyntämisen avulla nostetaan matkailutoimijoiden osaamistasoa sekä vahvistetaan alueellista kilpailukykyä. Pyhäjärviseutu on yhtenäinen markkinoitava matkailualue, josta löytyy kiinnostavia kulttuuriin, esihistoriaan, arkkitehtuuriin ja luontoon perustuvia matkailukohteita. Hankkeella edistetään alueen tunnettavuutta, kiinnostavuutta sekä matkailuelinkeinon kehittymistä alueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen matkailuun liittyvät toimijat eri toimialoilta, kuten kunnat, elinkeino, yritykset ja yhdistykset. Leader Pyhäjärviseudun ja Leader V-S Jokivarsikumppanien rahoittamassa hankkeessa luodaan alueellinen matkailustrategia, järjestetään koulutusta, tapahtumia ja opintomatkoja ja verkostotapaamisia, panostetaan laatuun sekä kestävään matkailuun, edistetään liiketoimintaosaamista, markkinoidaan aluetta sekä edistetään matkailupalveluiden kehittämistä Pyhäjärviseudulla. Hankkeessa kartoitetaan ja selvitetään olemassa olevia matkailun myyntikanavia alueella sekä tehdään tarvekartoitusta siitä, millaisille tuotteille matkanjärjestäjillä ja/tai matkailijoilla on kysyntää.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

62285

Aloituspäivämäärä

04.02.2018

Loppumispäivämäärä

04.03.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

aktivitetsturism
marknadsföring
matturism
må bra-turism
nätverk
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt