Projekt
Utvecklingsprojekt - 102361

Avoimet miljööt ja aidot elämykset

Leader Pohjoisin Lappi ry

30.09.2019 - 04.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on maaseudun kulttuurimaiseman ja rakennusperinnön säilyttäminen ja kehittäminen luomaan kylämatkailun kokonaisvaltaisia toimintaympäristöjä. Hankkeessa lisätään kyläläisten tietoisuutta arvokkaista kulttuurimaisemista ja rakennuksista ja niiden hoitotavoista osallistavin työpajoin ja tilaisuuksin sekä kokeiluin. Hanketta toteutetaan pääasiassa alueilla, joissa on potentiaalia kulttuurimaisen hoitoon ja kylämatkailun kehittämiseen. Työn jatkuvuuden turvaamiseksi erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joille tarjotaan koulujen kautta tutustumis- ja opintomatkoja maaseutukyliin ja harjoittelumahdollisuuksia maaseutuyrityksissä. Lisäksi pyritään löytämään uusia ratkaisumalleja ja toimijoita kulttuuriympäristön säilymisen takaamiseksi. Yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on verkostojen syntymisen edistäminen, kylien toimijoiden viestinnän lisääminen ja perinneosaamisen taltioiminen sähköisiksi materiaaleiksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

102361

Startdatum

30.09.2019

Slutdatum

04.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner