Projekt
Utvecklingsprojekt - 16393

BIKA, Biokaasuliiketoiminta ja -verkostot Keski-Suomessa -hanke

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

29.02.2016 - 24.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Biokaasuliiketoimintaa ja -verkostoja Keski-Suomeen (BiKa) -hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli ja liiketoimintakonsepti, joka mahdollistaa biokaasun jakeluasemien syntymisen maaseutualueille. Liiketoimintakonseptin lähtökohtana on luoda biokaasulaitteistoinvestointien pohjaksi riittävän mielenkiintoinen ja turvallinen toimintaympäristö, jotta hankkeen tuloksena syntyvät yritysryhmittymät sitoutuvat investointeihin tähtääviin jatkohankkeisiin. Hankkeen kohderyhmän muodostavat kehittyvien maatalousalueiden maatilayrittäjät, koneurakoitsijat sekä logistiikkayritykset. Lisäksi kohderyhmään voi kuulua alueellisia jäteyhtiöitä sekä muita biohajoavaa jätettä käsitteleviä tai hyödyntäviä yhteisöjä sekä biokaasun käyttöön liittyvästä liiketoiminnasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä. Hanke luo kohderyhmälle alueellista kilpailuetua tehostamalla resurssien käyttöä; esimerkkeinä suojavyöhykkeiden biomassan ja biohajoavan jätteen käyttö syötteenä tai logististen kustannusten pienentäminen mahdollistamalla oman, hinnaltaan kilpailukykyisen biokaasun käytön liikennepolttoaineena. BiKa-hankkeessa tunnistetaan 4 - 6 kohdealuetta Keski-Suomesta, jotka alueellisen, uudentyppisen verkostoitumisen avulla saavuttavat riittävän käyttöasteen biokaasuliiketoiminnan tuotteille kannattavan liiketoiminnan mahdollistamiseksi. Alueellisissa työpajoissa kehitetään sekä liiketoimintamalliin että teknologisiin vaihtoehtoihin liittyviä paikallisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hankkeen tuloksia mitataan kohdealueiden kiinnostuneiden toimijoiden kokonaismäärällä sekä jatkotoimenpiteisiin sitoutuvien määrällä. Uudentyyppisestä liiketoimintamallista sekä muista hankkeen aikana syntyneistä tuloksista ja hyvistä käytänteistä raportoidaan sekä hankkeen loppuraportissa että aihealueen julkaisuissa artikkeleina.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16393

Startdatum

29.02.2016

Slutdatum

24.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner