Projekt
Utvecklingsprojekt - 198592

Bo i Västanfjärd

Västanfjärds Byaråd rf

30.06.2022 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Västanfjärds byaråd grundades i samband med kommunsammanslagningen 2010 med syfte att kanalisera allas goda vilja att hålla hemorten levande och trivsam. Rådet arbetar aktivt för att hålla det gamla Västanfjärd livskraftigt och medverkar till att möjliggöra en fortsatt utveckling. Den starka Västanfjärdsandan lever kvar. Byarådet utarbetade då en sockenplan som till många delar har förverkligats. Sockenplanen kommer att förnyas i samband med detta projekt. Samtidigt har skärgårdsinstitutet vid Åbo akademi påbörjat ett två-årigt projekt kring utvecklande av begreppet bobarhet, benämnt Habitability – för livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden. Projektet är finansierat av arbets-och näringsministeriet som en del av temanätverket för regional utveckling. Nätverkande är därför, utöver bobarheten, en stark komponent i projektet. https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/siaa-bobarhet/temanatverket-habitability/. Byarådets representant har deltagit i Habilability-projektets två första workshoppar och den vägen grundligt bekantat sig med bobarhetskonceptet. Bobarhet är nära besläktat med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030. Men där hållbarhets- målen kan kännas globala och lite abstrakta, tar bobarhetskonceptet ner frågorna på en mycket lokal nivå. I sin ursprungliga form definierar, mäter och utvecklar bobarhetsanalysen ett områdes attraktivitet utgående från sju områden: 1. Platsens identitet, där man fokuserar på boende och avstånd; 2. Ekosystem som behandlar vattenmassorna runt socknen, landområdet, ekosystemtjänster, stormar och klimat; 3. Områdets färskvatten inklusive avlopp. Latrintömning på holmarna och vid gästhamnarna. 4. Energi; 5. Den lokala ekonomin: näringslivet, hur mycket pengar invånarna tjänar och vart de tar vägen, turism och boende; 6. Offentlig service inklusive barn, skola, äldre, hälsovård, avfall och skatter, samt 7. Välmående människor, vilket är vad allting handlar om. Dessa mäts genom 45 indikatorer.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

198592

Startdatum

30.06.2022

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner