Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 18206

Byggande av allmänna toaletter och infopunkt i Salteriet

Björkö delägarlag

30.12.2015 - 09.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Delägarlaget planerade i tiden ett s.k. DeGeer-hus till Svedjehamn. Förhandlingar fördes med Wärtsilä-koncernen att övertaga träbyggnaden på Storalångatan i Vasa, vilket skulle rivas. Detta stödde emellertid på paatrull från museiverket, varvid planerna skrinlades. Nu planerar delägarlaget att tillställa motsvarande service i Salteriet. Allmänna vattentoaletter samt Info-punkt för guiderna skall byggas för att turismen och allmänheteten skall få en bättre service i Svedjehamn. Trycket från turismen ökar från år till år.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

18206

Startdatum

30.12.2015

Slutdatum

09.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner