Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 18206

Byggande av allmänna toaletter och infopunkt i Salteriet

Björkö delägarlag

30.12.2015 - 09.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Delägarlaget planerade i tiden ett s.k. DeGeer-hus till Svedjehamn. Förhandlingar fördes med Wärtsilä-koncernen att övertaga träbyggnaden på Storalångatan i Vasa, vilket skulle rivas. Detta stödde emellertid på paatrull från museiverket, varvid planerna skrinlades. Nu planerar delägarlaget att tillställa motsvarande service i Salteriet. Allmänna vattentoaletter samt Info-punkt för guiderna skall byggas för att turismen och allmänheteten skall få en bättre service i Svedjehamn. Trycket från turismen ökar från år till år.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

18206

Aloituspäivämäärä

30.12.2015

Loppumispäivämäärä

09.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt