Projekt
Utvecklingsprojekt - 82326

Duodji-akatemia Enontekiölle -kehittämishanke

Samediggi/Saamelaiskäräjät

01.02.2019 - 03.01.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Duodji-akatemia Enotekiöllä säilyttää, kehittää sekä vahvistaa saamen ja suomen kielellä tarjottavaa duodjin (saamenkäsityön) kulttuuri- ja palveluntarjontaa ja luo sitä kautta uusia työpaikkoja yksityisille sekä kolmannelle sektorille. Duodji-akatemia muodostaa Duodji -ympäristön käsitylön oppiseen, tapaamisiin, vapaa-ajanviettoon sekä työntekoon. Vahvistaa rajaa ylittävää yhteistyötä Ruotsin ja Norjan saamelaiskäsityön instituutioiden ja taitajajien kanssa hyödyntäen jo olemassa olevaa osaamista. Lisäksi selvitetään duodjityöhön liittyviä kehittämismenetelimiä sekä perinteisin että nykyajan menetelmin. Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelmaan vaalikaudelle 2016-2019 on kirjattu, että Saamelaiskäräjät edistää Duodji-akatemian perustamishanketta Enontekiölle. Duodji-akatemian perustaminen lisäisi yhteisöllisyyttä sekä vahvistaisi duodji-osaamista Enontekiön alueella. Akatemian perustamisella olisi myös positiivisia vaikutuksia saamen kieleen, sosiaaliseen toimintaan ja saamelaiskulttuuriin. Aduodji-akatemia tukee hyvinvointia ja toisi uusia työllisyysnäkymiä. Lisäksi Duodji-akatemia luo uusia "vanhoja" toimintamalleja: suvun ja perheen sisäisen osaamisen siirtämisen nykyaikaisilla tavoilla (dokumentointi, digitalisointi) vahvistaisi identiteettiä sekä tiedon ja taidon siirtymisen sukupolvelta toiselle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

82326

Startdatum

01.02.2019

Slutdatum

03.01.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner