Hanke
Allmännyttiga investeringar - 185359

Festplats Björkö

Björkö byalag rf

18.10.2021 - 30.03.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Björkö byalag planerar att bygga en gemensam festplats på Björkö i Kumlinge kommun. I nuläget har vi en midsommarstång och ett enklare plankgolv i anslutning men vi behöver bygga ut för att öka möjligheterna till gemensamma evenemang, med uppträdanden försäljning och festligheter i alla väder. Detta skulle skapa förutsättningar för mer aktivitet och sammanhållning på ön. Vi kommer att bygga en scen med anslutande dansbana samt en byggnad för fikaförsäljning och förvaring av gemensamma möbler m.m. Förslaget har diskuterats under en längre tid och är väl förankrat i både byalaget och samfälligheten på ön. Färdiga ritningar finns att tillgå. Arbetet kommer i största möjliga mån utföras av folk på ön. Det finns en tradition på Björkö av både teater och musik och även idag är det många av oss som sysslar med olika former av kultur och sceniska uttrycksformer. Ön har också ett stort antal sommarboende med barn, som kommer att utnyttja festplatsen. I och med detta ser vi att platsen kan få en stor betydelse för öns utveckling och fortlevnad.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

185359

Aloituspäivämäärä

18.10.2021

Loppumispäivämäärä

30.03.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt