Hanke
Utvecklingsprojekt - 145345

Green future of Satakunta

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

31.10.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Satakunta on teollisen kasvistuotannon edelläkävijä Suomessa. Muutokset kuluttajien tarpeissa ohjaavat arvoketjuja jatkuvaan innovointiin ja kehittämistyöhön. Hankkeessa kehitetään erilaisten pilottien kautta viljelymenetelmiä uusien kasvien, mm. yrttien, kukkakaalin, palkokasvien ja salaattien, osalta niin, että Satakunnassa viljely lisääntyy ja kaikki arvoketjun toimijat saavat lisäarvoa toiminnalleen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145345

Aloituspäivämäärä

31.10.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Internationell/Internationalisering
Livsmedel
Livsmedelsexport
Livsmedelsförädling
Ny affärsverksamhet
flerbranschgårdar
grönsaksodling
innovation/försök
jordbruk
korta distributionskedjor
naturprodukter
närproducerad mat
nätverk
pilot
produktutveckling
resurseffektivitet
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt