Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 233697

Hylkeenkestäviä verkkoaltaita

Liljeqvist Mats

11.03.2023 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Verkkoaltaita, joka estää hylkeiden pääsyn altaisiin.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

233697

Startdatum

11.03.2023

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.1 Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Typ av åtgärd

Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Åtgärdens specifierare

Investeringar i vattenbruk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner