Hanke
Utvecklingsprojekt - 83479

Hyvää yhdessä – hyvinvointiyrityksien valmiudet muuttuvassa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.01.2019 - 29.08.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Keski-Suomessa neljällä kohdealueella vuosina 2019-2020 toteutettavan Hyvää yhdessä- hyvinvointiyrityksien valmiudet muuttuvassa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä ¿hankkeen tarkoituksena on aktivoida maaseudun hyvinvointialan mikro- ja pienyrityksiä oman osaamisen ja kehittämistarpeidensa tunnistamisessa ja kehittämisessä, verkostoitumisessa sekä genereoida uusia innovaatioita, markkinoita sekä yrittämisen mahdollisuuksia. Projektilla lisätään maaseudun sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten valmiuksia toimia uudistuvassa sote-toimintaympäristössä ja tätä kautta ollaan turvaamassa maaseudun hyvinvointipalvelujen saatavuutta. Samalla ylläpidetään maaseudun elinvoimaisuutta tarjoamalla niin palveluja kuin turvaamalla työnpaikkojen säilyminen alueella. Hankkeen päätavoite¿on parantaa maaseudun hyvinvointialan mikro- ja pienyritysten toiminta- ja kasvuedellytyksiä muuttuvassa sosiaali- terveysalan toimintakentässä aktivoimalla yritysten välisten verkostojen muodostumista yrittäjien osaamisen kehittämistarpeiden ja toimintaympäristöstä tulevien tarpeiden pohjalta. Hankkeen tuloksena: 1. Saadaan aluekohtaiset (4) nykytilakuvaukset sosiaali- ja terveys sekä hyvinvointialan yritysten mahdollisuuksista ja haasteista meneillään olevassa sote ¿muutoksessa 2. Mukana oleville yrityksillä on osaamistarvekartoitukseen pohjautuva osaamistarpeiden tunnistus ja suunnitelma osaamisen kehittämiseen vallitsevassa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä.¿ 3. Alueelliset hyvinvointiyrittäjien yhteistyöverkostoille (4) on luotu alusta, joka lisää mukana olevien yritysten dialogia, osaamista sekä ymmärrystä ammatilliseen ja liiketoiminnalliseen osaamisen liittyen sekä yhteistyötä ja vertaistukea. 4. Alueellisissa verkostoissa hyvinvointiyritykset aktivoituvat pohtimaan uusia yhteistyömuotoja, jotka voivat toimia pohjana uusille yritysryhmähankkeille. 5. Yhteistyöverkostoissa käynnistyy 4 yritysryhmähanketta. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

83479

Aloituspäivämäärä

31.01.2019

Loppumispäivämäärä

29.08.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt