Projekt
Utvecklingsprojekt - 144269

Integrate – Metsänomistajien päätöksenteon tuki muuttuvassa toimintaympäristössä

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

01.03.2021 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Euroopassa on perustettu jo yli 100 marteloskooppia (eng. marteloscope) 15 maahan. Tällaisia marteloskooppeja ei vielä Suomessa ole, mutta niiden hyödyntämisessä on runsaasti mahdollisuuksia. Marteloskooppeja on menestyksellä käytetty metsänomistajien ja metsäammattilaisten verkostoitumiseen, tietämyksen ja osaamisen kehittämiseen. Marteloskooppeja ja mobiilisovellusta voidaan käyttää myös eri intressiryhmien välisessä metsien käyttöä koskevassa kommunikaatiossa. European Forest Instituten (EFI) kehittämää I+-sovellusta kehitetään edelleen siten, että se soveltuu käytettäväksi Pohjois-Karjalaan perustettavien marteloskooppien yhteydessä. Sovelluksella voidaan tehdä virtuaalista puuvalintaa ja vertailla erilaisia metsänkäyttöstrategioita ja niiden vaikutuksia. Sovellus antaa välittömän palautteen tehtyjen valintojen vaikutuksista puuntuotantoon, talouteen ja monimuotoisuuteen. Hankkeessa sovellukseen lisätään hiilensidontaan ja metsän hiilitaseeseen liittyvää laskentaa, jolloin metsänkäsittelystrategioiden vaikutusten tarkastelua voidaan laajentaa ajankohtaisiin hiilitaseeseen liittyviin kysymyksiin. Marteloskoopeista, mobiilisovelluksesta ja koulutuspaketeista koostuva kokonaisuus mahdollistaa metsänomistajille välittömän ja suoran palautteen ajankohtaisista metsien käyttöön liittyvistä kysymyksistä. Käyttäjä voi opiskella ja tutkia ajankohtaisia metsien käyttöön ja päätöksentekoon liittyviä kysymyksistä. Käyttäjä voi opiskella ja tutkia ajankohtaisia metsien käyttöön ja päätöksentekoon liittyviä kysymyksiä itsenäisesti ja turvallisesti. Hankkeen sisällöt laaditaan niin, että ne vastaavat metsien muuttuvan käytön ja metsänomistajien päätöksenteon tarpeisiin. Myös kansalaiset voivat hyödyntää hankkeen tuotoksia metsien monipuoliseen käyttöön ja päätöksentekoon liittyvissä kysymyksissä. Erilaiset käyttäjät voivat hyödyntää opetusmetsiköitä ja niihin liittyvää mobiilisovellusta itsenäiseen tai ryhmässä tapahtuvaan oppimiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

144269

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner