Hanke
Utvecklingsprojekt - 145034

ITE Pohjois-Savossa – omaehtoinen luovuus matkailun voimavaraksi

Maaseudun Sivistysliitto ry

31.12.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kartoitetaan Pohjois-Savon itseoppineita nykykansantaiteen tekijöitä sekä muita paikalliskulttuurin ja maaseutuperinteen kiinnostavia ilmentymiä. Kootaan, tallennetaan ja levitetään uutta tietoa, esitellään ITE-taidekohteita yleisöille sekä tarjotaan tuloksia käytettäväksi kylien ja alueen brändäämiseen ja Pohjois-Savon maaseudun matkailupalveluihin, myös kansainväliseen käyttöön. Alueen ITE-taiteen esille nosto yhdistetään myös Saimaa-ilmiön kulttuurimatkailullisiin tavoitteisiin. Kenttätyö tehdään vuosina 2021–2022. ITE-taiteilijoita etsitään, haastatellaan ja heidän tuotantoaan dokumentoidaan kirjallisesti, valokuvin ja videoin. Vastaavaa kartoitusta ei ole aiemmin tehty alueella. Kerättävää aineistoa arkistoidaan ja jaetaan monin tavoin sähköisillä alustoilla ja viestinnässä. Kiinnostavimpien kohteiden kanssa sovitaan niiden avoinna pitämisen ehdoista. ITE-taiteilijoita opastetaan ja ohjataan yleisön ja matkailutoimijoiden kanssa toimimiseen. Kohteiden esittelyjä viedään matkailijoiden käyttämiin karttapalveluihin. Testataan kohteiden soveltuvuus laajempaan käyttöön ja tarjotaan niitä liitettäviksi Pohjois-Savon maaseutu- ja kulttuurimatkailun reitistöihin. Kylien ja kaupunkien asukkaat ja paikalliset yhdistykset ovat hankkeen kohderyhmää. Heille tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuus osallistua toimintaan oman paikkakunnan ITE-taidekohteiden ja muiden paikalliskulttuurin kohteiden hyväksi. Syntyy jaettua kulttuuripääomaa, innostusta, oppimista, yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä ja paikalliskulttuurin ja -identiteettin arvostusta. Koulujen kulttuuriympäristökasvatukseen saadaan uusia paikallisia esimerkkejä, ja hankkeen tuotokset leviävät lapsille ja nuorille. Syntyy uusia näkökulmia maaseudun matkailullisiin vetovoimatekijöihin ja paikalliskulttuurin mahdollisuuksiin tuottaa omaleimaista tarjontaa. Pohjois-Savon ITE-taiteilijoita innostetaan keskinäiseen verkottumiseen sekä osallistumiseen ITE-taiteen valtakunnalliseen toimintaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145034

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

aktivitetsturism
byaverksamhet
digitalisering
kultur
kulturlandskap
miljö
nätverk
samhörighet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt