Hanke
Utvecklingsprojekt - 202146

ITE Uusimaaseutu – Paikallisuuden lumovoimaa matkailuun

Maaseudun Sivistysliitto ry

22.05.2022 - 28.02.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kartoitetaan uusmaalaisia itseoppineita nykykansantaiteen tekijöitä ja muita paikalliskulttuurin kiinnostavia ilmentymiä. Tallennetaan tietoa, esitellään ITE-taidekohteita yleisöille ja tuotetaan esittelyaineistoa mm. kylien, kuntien, maaseudun matkailupalvelujen, oppilaitosten ja taide-elämän tarpeisiin. Kenttätyövaiheessa tehdään taiteilijoiden etsinnät, haastattelut, dokumentoinnit ja arkistointi. Vastaavaa kartoitusta ei ole aiemmin tehty Uudellamaalla. ITE-taiteilijoita kannustetaan kohteidensa avoinna pitämiseen ja opastetaan yleisön ja matkailutoimijoiden kanssa toimimiseen. Kiinnostavimmista kohteista tuotetaan esittelyaineistoa karttapalveluihin ja medialle sekä matkailutoimijoille maaseutu- ja kulttuurimatkailun palveluihin. Hanke osallistaa eri kohderyhmiä: - alueen asukkaita antamaan vihjeitä taiteilijoista ja osallistumaan yhteisöllisiin toimenpiteisiin taidekohteiden hyväksi - ITE-taiteilijoita verkottumaan paikalliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen toimintaan - kylä- ja kuntatoimijoita ideointiin ja toimenpiteisiin kohteiden hyödyntämiseksi yhteisöissä - luovan alan yrittäjiä ja matkailutoimijoita kohteiden esittelyyn nykyteknologiaa monikanavaisesti käyttäen Tavoitellut tulokset: - kiinnostus ja arvostus kotiseutuun ja paikalliskulttuuriin kasvaa; löytyy mielekkäitä yhteisöllisen toiminnan muotoja sekä ideoita ja tahtoa kulttuuriympäristöjen vaalimiseen ja hyödyntämiseen; syntyy jaettua kulttuuripääomaa, innostusta, oppimista, yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä - ITE-taiteilijat saavat tunnettuutta, verkostoja ja itseluottamusta - alueen kulttuuritoimijat ja yhdistykset saavat näköaloja ITE-taiteilijoiden kanssa tehtävään yhteistoimintaan - syntyy ITE-taiteilijoita ja -kohteita esitteleviä aineistoja ja alustoja hyödyttämään kulttuurielämää ja matkailuelinkeinoja - koulujen kulttuuriympäristökasvatukseen saadaan lapsille ja nuorille paikallisia esimerkkejä ja oppilaitoksiin opinnäytetöiden aiheita

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

202146

Aloituspäivämäärä

22.05.2022

Loppumispäivämäärä

28.02.2024

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

kultur
rekreations- och hobbyverksamhet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt