Projekt
Utvecklingsprojekt - 97604

Johtajuuden tikkaat

Suomen Yrittäjäopisto Oy

01.08.2019 - 31.08.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja pilotoida maatilayrittäjille soveltuvia johtamisen toimintamalleja, jotka perustuvat tutkittuun ihmisen käyttäytymismalli -tietoon. Hankkeen aikana muodostetaan neljä eri käyttäytymistyyppisille ihmisille soveltuvaa johtamisen toimintamallia, jotka antavat kunkin ryhmän edustajalle selkeästi toimivampia ja osuvampia maatilan johtamisen käytänteitä kuin yleisellä tasolla annettavissa koulutuksissa. Hankkeen tavoitteena on parantaa ja kasvattaa maatilayrittäjien johtamisosaamista huomioimalla inhimillisen perusluonteen merkitys johtamistyössä. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Leader Suupohjan -alueen maatilayrittäjien ja maatalouden sidosryhmien kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

97604

Startdatum

01.08.2019

Slutdatum

31.08.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner