Hanke
Utvecklingsprojekt - 147726

Kakslammin luonnonsuojelualue: nuorten ympäristökasvatus, luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön lisääminen

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö sr

31.12.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kakslammin luonnonsuojelualueen edellinen hanke, joka päättyy viimeistään huhtikuussa 2021, on jo saavuttanut päätavoitteensa; virkistyskäyttöä on parannettu frisbeeväyliä kehittämällä, uusi luontopolku avattiin kesällä 2020 ja luonnonhoitoa ja vieraslajien poistamista on jatkettu. Seuraavaksi kahdeksi vuodeksi suunniteltu hanke tulee laajentamaan toimintaa lasten, nuorten ja myöskin eläkeläisten ympäristökasvatukseen. Nyt valmiiksi saatua luontopolkua kolmine reittineen ja opasteineen tullaan hyödyntämään tähän. Työhön on tarkoitus käyttää ympäristökasvatuksen ammattilaisia. Työtä pilotoidaan Ryttylän koulun oppilaiden kanssa, koska Ryttylässä on alueen lähin koulu. Jatkossa ympäristökasvatus on tarkoitus laajentaa mahdollisuuksien mukaan myös muihin Hausjärven kouluihin ja lähikuntiin. Alueen virkistyskäyttöä on edelleen tarkoitus kehittää. Alueella tehtään kiinteät mobiilisuunnistusrastit. Männykköä harvennetaan edelleen, mikä edesauttaa alueen ulkoilukäyttöä ja parantaa myös sen turvallisuutta (frisbeegolf). Luontopolkua kehitetään penkkejä lisäämällä. Hyönteislajiston monimuotoisuuden kasvua autetaan poltetun puun (eri puulajien) lisäämisellä. Lajiston monimuotoisuus kasvaa jatkuvasti, kun vieraslajeja saadaan tuhottua, ja luonnonvaraiset kasvilajit lisääntyvät. Vieraslaji lupiini on jo saatu vähenemään alueelta, mutta sen pysyvästi tuhoaminen vaatii vielä monien vuosien työn. Tätä työtä tullaan jatkamaan palkatun työnjohtajan ja työllistettyjen, työkokeilijoiden ja tutkintoja tekevien opiskelijoiden työpanoksella. Suojelualueen linnustoa on tarkoitus lisätä rakentamalla talkoilla linnunpönttöjä, joita ripustetaan sekä paahdealueella että alueen eteläpäässä olevaan entiseen talousmetsään. Olemme myös selvittämässä asiantuntijoiden kanssa, voitaisiinko alueella aikaisemmin pesinyt törmäpääsky palauttaa pesimälinnuksi. Tämä saattaa vaatia taimikon raivausta uusilta alueilta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

147726

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

miljö
naturens mångfald
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt