Projekt
Utvecklingsprojekt - 147726

Kakslammin luonnonsuojelualue: nuorten ympäristökasvatus, luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön lisääminen

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö sr

01.01.2021 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kakslammin luonnonsuojelualueen edellinen hanke, joka päättyy viimeistään huhtikuussa 2021, on jo saavuttanut päätavoitteensa; virkistyskäyttöä on parannettu frisbeeväyliä kehittämällä, uusi luontopolku avattiin kesällä 2020 ja luonnonhoitoa ja vieraslajien poistamista on jatkettu. Seuraavaksi kahdeksi vuodeksi suunniteltu hanke tulee laajentamaan toimintaa lasten, nuorten ja myöskin eläkeläisten ympäristökasvatukseen. Nyt valmiiksi saatua luontopolkua kolmine reittineen ja opasteineen tullaan hyödyntämään tähän. Työhön on tarkoitus käyttää ympäristökasvatuksen ammattilaisia. Työtä pilotoidaan Ryttylän koulun oppilaiden kanssa, koska Ryttylässä on alueen lähin koulu. Jatkossa ympäristökasvatus on tarkoitus laajentaa mahdollisuuksien mukaan myös muihin Hausjärven kouluihin ja lähikuntiin. Alueen virkistyskäyttöä on edelleen tarkoitus kehittää. Alueella tehtään kiinteät mobiilisuunnistusrastit. Männykköä harvennetaan edelleen, mikä edesauttaa alueen ulkoilukäyttöä ja parantaa myös sen turvallisuutta (frisbeegolf). Luontopolkua kehitetään penkkejä lisäämällä. Hyönteislajiston monimuotoisuuden kasvua autetaan poltetun puun (eri puulajien) lisäämisellä. Lajiston monimuotoisuus kasvaa jatkuvasti, kun vieraslajeja saadaan tuhottua, ja luonnonvaraiset kasvilajit lisääntyvät. Vieraslaji lupiini on jo saatu vähenemään alueelta, mutta sen pysyvästi tuhoaminen vaatii vielä monien vuosien työn. Tätä työtä tullaan jatkamaan palkatun työnjohtajan ja työllistettyjen, työkokeilijoiden ja tutkintoja tekevien opiskelijoiden työpanoksella. Suojelualueen linnustoa on tarkoitus lisätä rakentamalla talkoilla linnunpönttöjä, joita ripustetaan sekä paahdealueella että alueen eteläpäässä olevaan entiseen talousmetsään. Olemme myös selvittämässä asiantuntijoiden kanssa, voitaisiinko alueella aikaisemmin pesinyt törmäpääsky palauttaa pesimälinnuksi. Tämä saattaa vaatia taimikon raivausta uusilta alueilta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

147726

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner