Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 222208

Kalasammioiden hankinta

Kerman Kala

16.12.2022 - 01.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Haetaan tukea eristettyihin kalasammioihin (10kpl), turvaamaan saaliin laatu ja varmistamaan saaliin turvallinen ja hygieeninen kuljetus tukkuihin. Saaliin arvon lisäämistä ja kylmäketjun turvaamista varten.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

222208

Startdatum

16.12.2022

Slutdatum

01.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner