Hanke
Utvecklingsprojekt - 76346

Kasvukuntoa kiertotaloudesta (KASKI)

Soilfood Oy

31.07.2018 - 30.07.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä viljelijöiden, tutkijoiden ja alan yritysten kanssa keinoja Saaristomeren valuma-alueelle ominaisen savimaan nopeaan parantamiseen lisäämällä eloperäisiä maanparannusaineita. Maanparannusaineita käyttämällä pelto voidaan saada nopeasti hyvän kasvukunnon kierteeseen, jolloin eloperäisen aineksen määrä pellossa lisääntyy ja maan muokkautuvuus, rakenne ja rakenteen kestävyys paranevat. Eloperäinen aines toimii pellossa ravinnepuskurina vähentämällä ravinteiden huuhtoumaa ja vapauttamalla niitä kasvien käyttöön. Samoin eloperäinen aines suojaa peltoa sään ääri-ilmiöiltä sekä liialta kuivumiselta ja märkyydeltä parantamalla maan vedenpidätyskykyä ja -läpäisevyyttä. Hankkeessa toteutetaan peltokoetta testattavan toimintamallin havainnollistamiseksi. Viljelykiertoon yhdistetään pellon käsittelyä erilaisilla eloperäisillä maanparannusaineilla, ja seurataan maanparannusaineiden vaikutuksia maan kasvukuntoon. Samalla tarjotaan alusta tutkijoille käsittelyjen vaikutusten tarkempaan tutkimiseen heidän omilla resursseillaan. Peltokokeen äärellä esitellään tuotteita ja niiden vaikutuksia viljelijöille, sekä käydään keskustelua aihepiiristä ruokajärjestelmän toimijoiden kesken. Hanke tekee pitkäjänteistä työtä Saaristomeren ja koko Itämeren tilan parantamiseksi. Samalla edistetään peltomaan hiilivaraston kasvattamista ja torjutaan ilmastonmuutosta. Varsinais-Suomessa ja maanlaajuisesti siirtyminen luomutuotantoon on tällä hetkellä vilkasta hankkeen peltokokeella havainnollistetaan myös luomuun siirryttäessä tarpeellista maan kasvukunnon nopeaa kohentamista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

76346

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

30.07.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Vattenskydd och återföring av näringsämnen

Erityistavoite

3

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
jordbruk
klimatförändring
vattenvård
Återanvändning av näringsämnen
Östersjön

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt