Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 102925

Kaunissaaren vesihuollon kehittäminen

Kymen Vesi Oy

31.03.2019 - 30.08.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Pyhtään saaristossa sijaitsevassa Kaunissaaressa on vakituista ja vapaa-ajan asutusta. Lisäksi se on suosittu retkeilykohde. Kaunissaari sijaitsee noin 14 kilometrin päässä Pyhtään Siltakylästä ja noin 10 kilometrin päässä Kotkan Mussalosta. Vilkkaimpana aikana saarella on arvioitu olevan noin 200 kesäasukasta ja 50 veneilijää eli yhteensä noin 250 henkilöä. Saarella on vakituisia asukkaita ympäri vuoden noin 5-10 henkilöä. Kesäaikaan Kaunissaarella toimii ravintola Kaunissaaren Maja, kahvila Merituuli sekä Kaunissaaren kauppa. Saarella on lisäksi lomakylä, kalastustoimintaa, kalanjalostusta, majatalo, museo, rakennusalan yrittäjiä ja muuta aktiivista yritystoimintaa. Pyhtään kunta on laatinut Kaunissaareen asemakaavan saaren toiminnan kehittämiseksi, mikä edellyttää myös vesihuoltopalvelujen kehittämistä. Saaren asutuksen, matkailupalvelujen ja muun liiketoiminnan kehitys vaatii vesihuollon huoltovarmuutta ja hyvän talousveden saatavuutta. Saarelle ollaan kaavoittamassa lisää rakennuspaikkoja. Satama-alueelle on rakenteilla uusi suurempi venesatama vesialueineen. Satama on suunniteltu 200 veneelle. Kaavamuutoksen myötä satamaan on mahdollista rakentaa myös matkailua tukevia palveluita, kuten ravintola, myymälä ja työtiloja. Kaunissaareen on suunniteltu vesihuollon kehittämishanketta (Liite 1). Hankkeen tarkoituksena on rakentaa saarelle runkovesijohto mantereelta ja varmistaa puhtaan veden saanti ympärivuotisesti. Runkoputki liitettäisiin saaren olemassa olevaan jakeluverkostoon. Saarelle suunnitellaan perustettavaksi jakeluverkostosta vastaava Kaunissaaren vesiosuuskunta. Mantereelta tuleva runkoputki tulisi osaksi Kymen Veden verkostoa. Saarella ei ole nykyään yhteistä jätevedenkäsittelyä, vaan alueen kiinteistöillä on kuivakäymälät tai kiinteistökohtaisia jätevesijärjestelmiä. Erityisesti Kaunissaaren keskusta-alueen suurimpien vedenkäyttäjien tarpeisiin suunnitellaan jäteveden käsittelyyn pienpuhdistamoa satamaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

102925

Aloituspäivämäärä

31.03.2019

Loppumispäivämäärä

30.08.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt