Hanke
Investering - 28800

Kimpsu-teemahanke

JyväsRiihi ry

27.09.2015 - 04.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

JyväsRiihen KIMPSU-teemahanke edistää maaseutualueen yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen käyttöä. Alahankkeissa voidaan kunnostaa yhteisiä liikunta-, virkistys- tai kokoontumistiloja tai hankkia yhteiseen käyttöön harrastusvälineitä, kalustoa tai laitteita. Alahankkeilla tuetaan pienten yhteisöjen toiminnan kehittämistä, monipuolistamista, yhteisöjen ja asukkaiden aktiivisuutta ja parannetaan elinoloja alueella. Erityisenä tavoitteena on lasten ja nuorten aktiivisuutta ja viihtyvyyttä tukevat toimenpiteet. Koordinointihankkeessa tukea siirretään kyläyhdistyksille ja vastaaville kylätasolla toimiville yhteisöille edellä mainittuja tavoitteita tukeviin hankkeisiin. Alahankkeet valitaan erillisellä haulla. Koordinointiosassa JyväsRiihi testaa uudenlaista ennakkoarviointimenettelyä sekä hankkeen tulosten esittelytapaa. Hankkeella edistetään Yritteliäät kylät strategian painopisteen Ympäristö ja asuinviihtyvyys sekä Aktiiviset nuoret & Lähitaloudesta voimaa -läpileikkaavien teemojen mukaisia tavoitteita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

28800

Aloituspäivämäärä

27.09.2015

Loppumispäivämäärä

04.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt