Hanke
Utvecklingsprojekt - 29362

Kivijalka Kuntoon!

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

15.08.2016 - 14.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kivijalkayrittäjät ovat pinteessä. Eloonjäämistaistelu on meneillään. Globalisaatio on saavuttanut pienenkin putiikin. Kaupunkien elinkeinotoimet ovat vahvasti tuoneet esille kivijalkayritysten merkitystä alueidensa houkuttelevuuden kannalta. Kivijalka Kuntoon! -hankkeen päätavoitteena on parantaa kivijalkatoimijoiden liiketalousosaamista sekä edesauttaa kivijalkayritysten välistä vuorovaikutusta, yhteistoimintaa ja verkosto-osaamista erityisesti Huittisissa, Kankaanpäässä, Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Kivijalkayrittäjyyden arvostuksen nostaminen on myös yksi hankkeen tavoitteista. Kivijalka Kuntoon! -tiedonvälityshanke vastaa em. haasteisiin kolmella tavalla. Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen ovat tärkeissä rooleissa. Molemmissa käytetään uusia, yritysten kohderyhmien käyttämiä kanavia hyödyksi. Yrittäjät saavat kanavien käytön ja sisäistämisen kautta uusia työkaluja ja toimintamalleja kohderyhmiensä parempaan tavoittamiseen. Kivijalka Kuntoon! -hanke parantaa yrittäjien ja heidän henkilöstönsä liiketalousosaamista esiselvityksessä esiin nousseiden asioiden suhteen. Valmennustarpeita ovat mm. brändin rakentaminen, tuotepolitiikka, markkinointiviestintä jne. Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen ovat Kivijalka Kuntoon! -valmennustoiminnan keskiössä. Valmennuksia pidetään kunkin kaupungin erityistarpeiden pohjalta Huittisissa, Kankaanpäässä, Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Kivijalka Kuntoon! -hankkeen vaikutukset tulevat olemaan luonteeltaan pitkäkestoisia. Jokaiselle hankepaikkakunnalle on projektin päätyttyä joko syntynyt oma itsenäinen, kehittyvä kivijalkaverkosto tai jo olemassa oleva verkosto on huomattavasti kehittynyt. Verkostot pystyvät jatkamaan hankkeen aikana luotua toimintamallia itsenäisesti, ottamaan uusia jäseniä ja valmentamaan heitä. Hankkeen aikana tehdyt toimenpiteet ovat muuttaneet yrittäjien ja yritysten arkea konkreettisesti. Kivijalkatoimijat ovat ottaneet asiakaslähtöisesti erilaisia, uusia toimintamalleja pysyvästi käyttöön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

29362

Aloituspäivämäärä

15.08.2016

Loppumispäivämäärä

14.05.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
digitalisering
kommunikation
marknadsföring
nya tjänster
nätverk
produktutveckling
sociala medier
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt