Projekt
Utvecklingsprojekt - 155039

Koillismaan metsäelinkeinojen ekosysteemi

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

01.01.2021 - 25.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella vastataan tunnistettuun tarpeeseen etsiä elinkelpoisia ja alueen erityispiirteet huomioivia tapoja uudistaa Koillismaan metsä- ja puutoimialaa. Ratkaisua etsitään laajemmalla näkökentällä tähdäten Tulevaisuuden metsäelinkeinojen ekosysteemin rakentamiseen. Koillismaan metsäelinkeinon ekosysteemin tulevat muodostamaan sekä metsä- ja puutoimialan yritykset, että sen kanssa yhteisessä rajapinnassa toimivat yritykset. Hankkeen tavoite on uudistaa Koillismaan metsä- ja puutoimialaa niin, että sillä on valmiudet muodostaa Tulevaisuuden metsäelinkeinojen ekosysteemi yhdessä alueen muiden toimialojen kanssa. Tulevaisuuden visiossa metsää hyödyntävät toimialat i) työskentelevät yhteisten pelisääntöjen mukaisesti ja toistensa erityispiirteet ymmärtäen, ii) viestivät yhdenmukaisesti korostaen metsien kestävää käyttöä, ja iii) hyödyntävät yhteisiä mahdollisuuksia toimialoille yhteisten haasteiden, kuten rekrytointiongelmien ja sesonkiluonteisuuden, ratkaisemiseksi. Hankkeen toimenpiteinä ovat i) ryhmäkohtaiset tietoiskut ja teematilaisuudet, ii) sparraus sekä iii) selvitystyöt. Hankkeen tuloksena i) yritykset hallitsevat verkostoitumiseen tarvittavat digitaaliset työkalut sekä tuntevat erilaiset tavat etsiä liiketoimintaverkostoja ja liittyä niihin, ii) yritykset osaavat perustaa ja hallinnoida erilaisia yhteenliittymiä sekä toimia niissä aktiivisina osapuolina, iii) yritykset pystyvät muodostamaan käsityksen kohdealueen markkinatilanteesta sekä sen tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista, ja lisäksi mistä ja miten löytää yhteistyökumppani/verkosto kohdemarkkinoilta iv) hankkeessa laaditaan selvitys, joka sisältää seuraavat osat: 1. alustaliiketoiminnan kuvaus (liiketoimintasuunnitelma), 2. alustan vaatimien sovellusten nykytila ja kehitystarpeet, 3. kiinnostuneiden yritysten kuvaus, 4. yritysten koulutustarpeet ja suunnitelma koulutuksen käytännön toteutuksesta, v) saavutetaan yhteisymmärrys ja perusta yhteisen ekosysteemin rakentamista varten.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

155039

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

25.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner