Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 43069

Kovjoki Museigård

Kovjoki Hembygds- och Museiförening rf

17.04.2017 - 19.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kovjoki Hembygds- och Museiförening r.f. ansöker om bidrag till investering i Kovjoki Museigård. Kovjoki Hembygdsmuseum har varit verksam sedan 1978 och agerar nu i ett hus invid Riksväg 8 (mittemot Kovjoki Mekan) Fastigheten är inte ändamålsenlig och en flytt av museet skulle ge ett enormt lyft för verksamheten. Ett lämpligt hus finns till salu vid Stationsområdet och ett avtal förhandlas med berörda parter. Ett förråd kombinerat med dass ingår också i köpet och tomten till den del som är stödbar enligt Leaders bestämmelser. Kovjoki Hembygds och Museiförening har ett samarbete med Nykarleby Jernväg r.f och en flytt av museiverksamheten är ett lyft för båda föreningarna.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

43069

Startdatum

17.04.2017

Slutdatum

19.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner