Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 8735

Köyliön Kuninkaanlähteen kunnostaminen

Kankaanpään Kyläyhdistys ry

17.06.2016 - 28.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Köyliön Kankaanpään kylässä sijaitsevan Kuninkaanlähteen kunnostus on vihdoin käynnistymässä. Kuninkaanlähteen pohjan puhdistaminen on ollut lähes 20 vuotta Kankaanpään kyläyhdistys ry:n tavoitteena. Vuonna 2014 aluehallintovirasto myönsi luvan Kuninkaanlähteen tilapäiseen tyhjentämiseen ja puhdistamiseen ja vuoden 2015 ¿ 2016 aikana hanke aiotaan vihdoin toteuttaa. Kuninkaanlähde on yksi Suomen suurimmista lähteistä ja tarjoaa virkistystä matkailijoille, kyläläisille ja rannan asukkaille. Pituutta lähteellä on noin 200 metriä, leveyttä noin 35 m ja syvyyttä 2 m. Lähteeseen purkautuva pohjavesimäärä on vuosikeskiarvona noin 3000 m3 vuorokaudessa. Kuninkaanlähde on padottu yli 200 vuotta sitten, koska paikassa luontaisesti purkautuva pohjavesi haluttiin valjastaa käyttövoimaksi paikallisen myllyn pyörittämiseen. Myöhemmin, vuosina 1960¿2010 Kuninkaanlähteen vesi johdettiin pääosin kalanviljelylaitoksen tarpeisiin. Puiden lehtimassa ja muu orgaaninen materiaali painuu lähteen pohjaan ja muodostaa aikojen kuluessa lietekerroksen. Myös Kuninkaanlähteen pohjaa on tutkittu: vuonna 1998 kairaamalla ja vuonna 2002 tutkaamalla. Lähteen pohjalla arvellaan olevan liejua keskimäärin 0,15¿0,20 m ja enimmillään noin puolisen metriä. Pohjakerrostumien perusteella on voitu todeta, että pato on ainakin kaksi, luultavasti kolme kertaa pettänyt ja lähde on todennäköisesti tyhjentynyt kokonaan. Tällöin lieju on peittynyt hiekalla, jota on huuhtoutunut pohjalle kuiville jääneiltä lähteen reunoilta. Kuninkaanlähteen alla on enintään muutaman metrin kerros hiekkaa, jonka alla on savikerros ja sen alla paineellinen pohjavesivyöhyke. Lähdettä imuruopattiin kesällä 2001, mutta pohjan puhdistus jäi puutteelliseksi. Kankaanpään kyläyhdistys ry toimii aktiivisesti ja kerää talkootyövoimaa osallistumaan historiallisesti arvokkaan kohteen suojeluun puhdistamalla ja ennallistamalla Kuninkaanlähteen lähelle sen alkuperäistä virkistävää tehtäväänsä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8735

Startdatum

17.06.2016

Slutdatum

28.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner