Projekt
Utvecklingsprojekt - 15858

KultRinki, kulttuuri-ja liikuntaluotsitoiminta hanke

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

16.11.2015 - 14.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

KultRinki -hankkeen tarkoituksena on aloittaa Savonlinnan seudulla monialainen Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta, joka perustuu sosiokulttuuriseen innostamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. Tässä hankkeessa se on ihmisten välistä vuorovaikutusta, vapaa-ajantoimintaa, oman lähiympäristön havainnointia ja sosiaalisten verkostojen luomista. Kulttuuri ja liikunta toimivat niin psyykkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin edistäjinä ja yhteisöä vahvistavina tekijöinä. Tärkeässä roolissa ovat myös asukkaiden osallisuuden lisääminen ja kansalaislähtöisen toiminnan vakiinnuttaminen. KultRinki -hankkeen kautta paikallista elinvoimaa voidaan vahvistaa ruohonjuuritasolta aktiivisten kuntalaisten ja seudun toimijoiden avulla. Kulttuuri¿ja liikuntaluotsitoiminta on aatteellisesti sitoutumatonta ja tarjoaa kanavan hyvin monenlaiseen aktiviteettiin. Toimintaan osallistumisen tapa määräytyy yksilön oman toimintakyvyn ja tarpeen mukaan. Hyvinvointipalveluiden käyttäjäjoukko kasvaa ja tulevaisuuden haasteena onkin turvata palvelujen saatavuus kaikille. Tämän lisäksi myös yksilölliset tarpeet korostuvat ja ihmisillä on halu panostaa hyvinvointiinsa entistä enemmän.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

15858

Startdatum

16.11.2015

Slutdatum

14.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner