Hanke
Utvecklingsprojekt - 70990

Lähellä ihmistä – Perheniemen opiston kehittämishanke

Perheniemen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys r.y.

30.06.2018 - 18.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Hankkeelle palkataan hankevastaava, jonka vastaa hankkeen toimenpiteiden toteutuksesta. Hankkeessa tehdään selvitys Perheniemen Opiston ja kylän kehittämisestä. Selvitys ja toimenpideohjelma tehdään Perheniemen kartanon lähialueiden yhdistysten ja yhteisöjen ja Perheniemen kylän asukkaiden kanssa. Hankkeen aikana selvitetään myös alueen kuntien ja mahdollisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien sekä muiden hyvinvointityötä tekevien tahojen tarve, mahdollisuus ja halukkuus toimia yhteistyössä ja hyödyntää opiston toimintaa ja tarjontaa mm. alueen vanhus-, sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa. Lisäksi hankkeen aikana selvitetään opiston resurssien sekä tilojen hyödyntämistä mm. alueen muussa kehittämistoiminnassa (kylätoiminta, maaseudun palvelut, sosiaalinen yritystoiminta, koulutus, kotouttamispalvelut). Hankkeessa tutustutaan myös muualla Suomessa toteutettuihin toimenpiteisiin ja toimintamalleihin, joissa vajaakäytössä olevaa kiinteistömassaa ja maaseutumiljöötä on onnistuttu "tuotteistamaan" ja palvelemaan maaseutualueiden elinvoimaisuuden kehittämisessä. Tällaisia esimerkkejä löytyy mm. Lahden (Nastolan) Uudestakylästä (Manna ry, www.manna.fi) sekä Suonenjoen Vanhakylästä (Vanhamäen Hyvinvointikeskus, www.vanhamäki.fi ). Hankevastaava kartoittaa yhteisyömahdollisuudet eri toimijoiden kanssa sekä sopii yhteistyöstä muiden tahojen kanssa. Lisäksi hän järjestää tarvittavat yhteistyökokoukset, tapahtumat ja työpajat kehittämisideoiden ja toimenpiteiden kartoittamiseksi. Työpajojen tarkoituksena on saada Perheniemeä ympäröiviltä aluilta tietoa mahdollisista kehittämistarpeista ja ideoista, joihin Perheniemi voisi vastata omalla toiminnallaan tai yhteistyöllä muiden tahojen kanssa. Eri ryhmien kuuleminen tapahtuu lisäksi kyselytutkimusten ja haastattelujen avulla. Hankevastaava järjestää hankkeeseen kuuluvat opintomatkat. Toimenpiteenä tehdään Opiston alueelle maiseman/ miljöön hoitosuunnitelma

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

70990

Aloituspäivämäärä

30.06.2018

Loppumispäivämäärä

18.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt