Projekt
Utvecklingsprojekt - 14006

Lähiruokaa Uudeltamaalta

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

01.11.2015 - 13.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Lähiruokaa Uudeltamaalta -hankkeen päätavoitteet ovat etsiä ja aktivoida uusia lähiruokatuottajia, edistää Uudenmaan kysyntäpotentiaalin realisoitumista lähiruokaliiketoiminnaksi, luoda uutta ymmärrystä kestävistä liiketoiminta- ja verkostomalleista, lisätä ja tiivistää lähiruoka-alalla toimivien yhteistyötä ja verkostoitumisen avulla kasvattaa alan kilpailukykyä. Ensisijaisena kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat pienet maaseudun lähiruokatuottajat ja elintarvikeyrittäjät. Laajempi kohderyhmä käsittää koko lähiruoka-arvoverkon: lähiruokatuottajat, pienet maatalous- ja elintarvikeyrittäjät, asiakkaat (kuluttajista ammattilaisiin), lähiruokaketjun muut toimijat sekä kehittäjäorganisaatiot ja hanketoimijat. Uusmaalainen lyhyeen ketjuun suunnattu luomutuotanto on myös lähiruokaa. Lähiruokaa Uudeltamaalta ¿hanke on maakunnallinen lähiruoan koordinaatiohanke. Hanke toimii linkkinä maakunnallisen ja valtakunnallisen sekä muilla alueilla tapahtuvan kehittämistoiminnan välillä, jalkauttaen tietoa ja hyviä toimintamalleja alueelle sekä vieden uusmaalaista viestiä valtakunnalliseen toimintaan. Uudenmaan alueella Uudenmaan lähiruokaverkoston ja hankeyhteistyön kautta koordinoidaan ja tehostetaan toimintaa ja lisätään vaikuttavuutta. Hanke kokoaa ja jakaa lähiruokaan liittyvää uutta tietoa. Uudenmaan lähiruokasektorin näkyvyyttä parannetaan kokoamalla yhteen uusmaalaista lähiruokatoimintaa ja kehittämällä yhteistä viestintää. Uutena toimintamuotona on etsivä lähiruokatoiminta, jossa tunnistetaan ja aktivoidan pieniä toimijoita, joilla kiinnostusta käynnistää, uudistaa tai laajentaa lähiruoka-liiketoimintaa. Tuottajien keskinäisten yhteystyöverkostojen ja eri kanavien lähiruoka-arvoverkkojen kokoaminen ja yhteistyön ja vuoropuhelun aktivointi ovat keskeisiä toimenpiteitä. II-asteen opetussuunnitelmiin ja koulutukseen ideoidaan lähiruoka-sisältöjä. Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2015 ¿ 31.10.2018

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

14006

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

13.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner