Projekt
Utvecklingsprojekt - 84508

Liiketoimintariskin hallinta luomuviljan tuotanto- ja toimitusverkostossa

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

01.01.2019 - 17.08.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kahden viime vuoden poikkeuksellisen vaikeat satokaudet ovat korostaneet tarvetta hallita paremmin niin viljanviljelijöiden kuin jalostajien liiketoimintariskejä. On ilmeistä, että saatavuutta ja hintatasoa pystytään hallitsemaan paremmin parantamalla jalostusportaan ja viljantuotannon yhteispeliä. Viljatilan tuotannon kannattavuutta ja riskienhallintaa on tarkasteltava yli luomun viljelykierron ottaen huomioon myös tilanteet, joissa viljely ei tuotakaan tavoiteltua laatua. Jotta luomuviljaa voidaan viljellä, myös kiertoon kuuluville palkokasveille ja muulle "lankeavalle tuotannolle" on oltava toimivat markkinat. Pitkän tähtäimen kannattavuus ei voi nojautua vain nykyiseen: uusia, tulevaisuuden ratkaisuja on etsittävä jatkuvasti. Tarvitaan vaihtoehtoisia tuotantotapoja, tuotettavia kasveja, sopimusmalleja, jakelukanavavaihtoehtoja, kehityskumppaneita, kokeiluja, tiedon hankintaa, jalostamista ja jakamista. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä ja aktivoida luomuviljan viljelijöitä ja jalostamiseen liittyviä yrityksiä kehittämään liiketoimintariskien hallintaansa itsenäisesti ja yhteistyössä. Liiketoimintariskien hallinnassa korostuvat erityisesti viljelijäyhteenliittymien rooli tuotannon ja jalostuksen välisenä linkkinä, viljelykierron ja olosuhteiden vaikutusten tasaajana sekä innovatiivisten ratkaisujen etsijänä ja mahdollistajana. Hankkeen toteuttaa LUT-yliopiston Toimitusketjun johtamisen ja kestävien liiketoimintamallien tutkimusryhmä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

84508

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

17.08.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner