Projekt
Utvecklingsprojekt - 102320

Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintaekosysteemi (LUTU)

Itä-Suomen yliopisto

01.10.2019 - 30.09.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Luonnontuotealan yritykset ovat tyypillisesti pieniä, toimivat pääosin kotimaisilla markkinoilla, eikä niillä välttämättä ole halukkuutta kasvaa eikä kansainvälistyä. Itsensä työllistäminen on monelle luonnontuotealan yrittäjälle riittävä tavoite. Toisaalta näillä yrityksillä on paljon erityisosaamista, joka yhdessä kasvuhalukkaiden ja ulkomailla toimivien yritysten osaamisen kanssa mahdollistaa kasvavan ja monipuolistuvan luonnontuotealan. Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintaekosysteemi -hankkeessa parannetaan liiketoimintaverkostojen kasvun ja kansainvälisen toiminnan valmiuksia ja edellytyksiä luonnontuotteisiin pohjautuvassa liiketoiminnassa. Perusajatus on, että yritys ei käytännössä voi kansainvälistyä yksin, vaan kansainvälinen toiminta toteutuu arvoverkoston, ns. liiketoimintaekosysteemin, kautta ja vain pieni osa toimijoista operoi itse suoraan ulkomaisilla markkinoilla. Ulkomaiset markkinat ja yhteistyö muiden toimialojen kanssa toimivat kuitenkin koko alan kasvun ja monipuolistumisen mahdollistajana. Pidemmän aikavälin visiona on toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin tehokkaasti sopeutuva (resilientti) ja kasvava luonnontuotealan arvoverkosto. Hankkeen osatavoitteet ovat: (1) luonnontuotealan liiketoimintaekosysteemin rakenteen ja osaamistason parantaminen ja toimijoiden yhteistyön tehostaminen, (2) yritysten verkostotoiminnan kyvykkyyksien parantaminen; erityisesti verkostojen tunnistaminen ja hyödyntäminen ja (3) tarjota tietoa päättäjille ja viranomaisille luonnontuotealan tarpeista liittyen liiketoimintaekosysteemin kehittämiseen. Hankkeen kohderyhmät ovat alueiden luonnontuotealan yritykset ja julkiset toimijat. Hyödynsaajia ovat näiden lisäksi myös rahoittajat, T&K -toimijat ja päättäjät. Hankkeen toteuttajat ovat Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto ja kauppatieteiden laitos sekä Luonnonvarakeskus. Hankkeen pääasialliset toiminta-alueet ovat Pohjois-Karjala ja Kaakkois-Suomi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

102320

Startdatum

01.10.2019

Slutdatum

30.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner