Hanke
Investering - 48208

Luonto ja Liikunta

Rajupusu Leader ry

08.05.2017 - 12.05.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Luonto ja Liikunta -teemahankkeen tavoitteena on alueen toimijoiden aktivoiminen oman elinympäristön viihtyvyyden parantamiseen, luonto- ja virkistyskohteiden kunnon ja viihtyisyyden parantaminen, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien monipuolistaminen ja kehittäminen, kylien palvelutarjonnan omaehtoisen kehittämisen kannustaminen sekä uusien toimijoiden sitouttaminen hanketoimintaan. Hankkeen toimenpiteet liittyvät teeman mukaisesti joko luontoon tai liikuntaan. Luontoon liittyviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi luontokohteen rakentaminen (pitkospuut, näköalatorni, luontopolku jne.), luonnossa olevan tuli- tai retkipaikan varustaminen (kota, tulipaikka, wc) tai alueen raivaaminen. Liikuntateeman alla toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi investointi liikuntavälineisiin, liikunta-alueen kunnostus (uimaranta, leikkikenttä, luistinrata) tai parantaminen. Teemahanke toteutetaan Rajupusu Leader ry:n toiminta-alueella (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) ja siinä rahoitetaan yleishyödyllisiä investointeja. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja se sisältää EU-rahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

48208

Aloituspäivämäärä

08.05.2017

Loppumispäivämäärä

12.05.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt