Projekt
Investering - 48208

Luonto ja Liikunta

Rajupusu Leader ry

08.05.2017 - 12.05.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Luonto ja Liikunta -teemahankkeen tavoitteena on alueen toimijoiden aktivoiminen oman elinympäristön viihtyvyyden parantamiseen, luonto- ja virkistyskohteiden kunnon ja viihtyisyyden parantaminen, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien monipuolistaminen ja kehittäminen, kylien palvelutarjonnan omaehtoisen kehittämisen kannustaminen sekä uusien toimijoiden sitouttaminen hanketoimintaan. Hankkeen toimenpiteet liittyvät teeman mukaisesti joko luontoon tai liikuntaan. Luontoon liittyviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi luontokohteen rakentaminen (pitkospuut, näköalatorni, luontopolku jne.), luonnossa olevan tuli- tai retkipaikan varustaminen (kota, tulipaikka, wc) tai alueen raivaaminen. Liikuntateeman alla toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi investointi liikuntavälineisiin, liikunta-alueen kunnostus (uimaranta, leikkikenttä, luistinrata) tai parantaminen. Teemahanke toteutetaan Rajupusu Leader ry:n toiminta-alueella (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) ja siinä rahoitetaan yleishyödyllisiä investointeja. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja se sisältää EU-rahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

48208

Startdatum

08.05.2017

Slutdatum

12.05.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner