Hanke
Utvecklingsprojekt - 72296

Maaseudun kehittäminen (MaKe -hanke)

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

30.04.2018 - 08.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Lyhyt tiedote hankkeesta: Kehittämisyhtiö Keulink Oy hallinnoi Keuruu-Multia-Petäjävesi -alueen maaseutuelinkeinojen kehittämiseen tähtäävää kehittämishanketta, jonka kesto on 1.5.2018-31.12.2019 (jonka aikana projektipäällikkö on palkattuna 12 kk ajan). Hankkeen rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus, Keuruun kaupunki ja Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Hankkeen ydintavoitteet ovat: 1.Kehittää alueella toimivien maaseutuyritysten toimintaedellytyksiä ja saada niiden kilpailukykyä turvatummaksi. 2.Aktivoida yrityksiä niin, että syntyy yritysryhmähankkeita. 3.Sitouttaa nuoria alueemme työntekijöiksi ja yrittäjiksi (alueella asuvat ja sieltä pois muuttaneiden nuorten takaisinmuutto) 4.Aikaansaada uusi toimintamalli, joka jatkaa maaseutuelinkeinojen kehittämistä vuoden 2019 jälkeen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

72296

Aloituspäivämäärä

30.04.2018

Loppumispäivämäärä

08.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
flerbranschgårdar
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt