Hanke
Utvecklingsprojekt - 183087

Menetyksestä menestykseen Rautajärven koulu

Rautajärven seudun Kylät Oy

31.10.2021 - 30.05.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hanke on Rautajärven koulun jatkokäyttöä koskeva selvitys- ja suunnittelutyö. Hankkeen tavoitteena on selvittää miten keskeisellä paikalla sijaitsevat tilat saataisiin sellaiseen käyttöön, joka toisi kylälle uutta toimintaa, hyödyttäisi yhteisöä parhaalla tavalla ja lisäisi kylän vetovoimaisuutta taloudellisesti kestävällä tavalla. Hankkeen avulla halutaan etsiä jo valmiita ja käyttökelpoisia ratkaisuja ja toimintamalleja kyläverkostojen kautta ja selvittää voitaisiinko niitä soveltaa Rautajärvellä. Hankkeen avulla halutaan selvittää miten saataisiin uusia tulijoita, löytää uusia näkökulmia ja etsiä innovatiivisia ratkaisuja tilojen käytölle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

183087

Aloituspäivämäärä

31.10.2021

Loppumispäivämäärä

30.05.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Fritidsboende
byaverksamhet
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt